(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Listening Introduction

IELTS Listening Introduction Source: Rachel Mitchell IELTS LISTENING TEST INTRODUCTION – The Listening test is the first module of the IELTS test. All IELTS students take the same listening test. So, if you’re taking academic IELTS or general training...

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING   Giới thiệu: Tuyệt vời! Là 2 từ mà ad nghĩ đầu tiên vì đây chính xách là nhu cầu thực tế của những bạn học IELTS, ko cần phải tốn nhiều thời gian ngồi nghe rồi lật tapescript ra ghi chép lại nữa mà tất cả đã...