Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng (Terms and Conditions) của IELTS là tập hợp các quy định và quy tắc mà tất cả thí sinh phải tuân thủ khi tham gia kỳ thi IELTS. Những điều khoản này được thiết lập để đảm bảo tính công bằng và bảo vệ quyền lợi của cả thí sinh và tổ chức quản lý kỳ thi. Dưới đây là một số điểm quan trọng trong Điều khoản sử dụng của IELTS:

 1. Quyền và trách nhiệm của thí sinh:
 • Thí sinh phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ khi đăng ký.
 • Thí sinh phải tuân thủ các quy định về thời gian và địa điểm thi.
 • Thí sinh không được sử dụng bất kỳ hình thức gian lận hoặc gian trá trong quá trình thi.
 1. Phí đăng ký và hoàn tiền:
 • Thí sinh phải thanh toán phí đăng ký theo giá trị quy định tại thời điểm đăng ký.
 • Chính sách hoàn tiền được quản lý bởi từng trung tâm IELTS và có thể áp dụng một số điều kiện và hạn chót cụ thể.
 1. Chính sách an toàn thông tin:
 • Thí sinh phải giữ bí mật thông tin cá nhân, số hồ sơ và các thông tin liên quan đến việc đăng ký và tham gia IELTS.
 1. Chính sách bảo mật và quyền riêng tư:
 • IELTS cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của thí sinh và sử dụng thông tin này theo quy định về quyền riêng tư.
 1. Hành vi không chấp nhận:
 • Thí sinh không được thực hiện bất kỳ hành vi không chấp nhận nào trong quá trình tham gia kỳ thi IELTS, bao gồm gian lận, gian trá, hay vi phạm quy tắc và quy định của kỳ thi.
 1. Kết quả và xem xét lại:
 • IELTS có quy định về việc công bố và xem xét lại kết quả thi. Thí sinh có quyền yêu cầu xem xét lại kết quả với điều kiện và phí xem xét được quy định.
 1. Thay đổi lịch thi và hủy kỳ thi:
 • IELTS có quy định về việc thay đổi lịch thi hoặc hủy kỳ thi. Thí sinh cần tuân theo các quy định và hạn chót liên quan đến việc thực hiện các thay đổi này.
 1. Quyền cập nhật Điều khoản sử dụng:
 • IELTS có quyền cập nhật và thay đổi Điều khoản sử dụng mà thí sinh cần tuân thủ. Thông tin về các thay đổi này thường được công bố trên trang web chính thức của IELTS.

Điều khoản sử dụng của IELTS là một phần quan trọng của quá trình đăng ký và tham gia kỳ thi. Thí sinh nên đọc và hiểu rõ các điều khoản này trước khi tham gia để đảm bảo một trải nghiệm thi tốt nhất và tuân thủ quy tắc của IELTS.

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772