Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của IELTS là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính riêng tư và an toàn thông tin cá nhân của thí sinh tham gia kỳ thi. Dưới đây là một số điểm quan trọng về Chính sách bảo mật của IELTS:

  1. Bảo vệ thông tin cá nhân: IELTS cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của thí sinh. Thông tin này bao gồm tên, địa chỉ, số hộ chiếu hoặc CMND, hình ảnh, và bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà thí sinh cung cấp trong quá trình đăng ký và tham gia kỳ thi. Thông tin này chỉ được sử dụng cho mục đích tổ chức và quản lý kỳ thi.
  2. Quyền riêng tư: IELTS tôn trọng quyền riêng tư của thí sinh và không tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào ngoại trừ các tổ chức liên quan trực tiếp đến việc tổ chức kỳ thi. Thông tin cá nhân sẽ không được chia sẻ hoặc bán cho mục đích tiếp thị hay bất kỳ mục đích nào khác.
  3. Quản lý dữ liệu: Thông tin cá nhân của thí sinh được quản lý và bảo mật bằng các biện pháp an ninh công nghệ hiện đại. IELTS thường áp dụng các biện pháp an toàn để đảm bảo rằng thông tin cá nhân không bị mất mát, sử dụng trái phép, hoặc bị đánh cắp.
  4. Sử dụng thông tin: Thông tin cá nhân của thí sinh chỉ được sử dụng cho các mục đích liên quan đến tổ chức và quản lý kỳ thi IELTS. Điều này bao gồm việc xác nhận danh tính của thí sinh, quản lý kỳ thi, cung cấp kết quả, và các hoạt động liên quan đến tổ chức kỳ thi.
  5. Lưu trữ dữ liệu: Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của thí sinh có thể thay đổi tùy theo quy định của từng trung tâm IELTS. Thông tin này sẽ được lưu trữ trong một khoản thời gian nhất định sau khi thí sinh hoàn thành kỳ thi, sau đó sẽ được xóa hoặc tiêu hủy theo quy định pháp luật và chính sách của IELTS.
  6. Cập nhật Chính sách bảo mật: IELTS có quyền cập nhật và thay đổi Chính sách bảo mật để phản ánh các thay đổi trong công nghệ và quy định pháp luật. Thông tin về các thay đổi này thường được công bố trên trang web chính thức của IELTS.

Chính sách bảo mật của IELTS đặt ra một tiêu chuẩn cao về bảo vệ thông tin cá nhân của thí sinh và đảm bảo tính riêng tư trong quá trình tham gia kỳ thi. Điều này giúp thí sinh cảm thấy tự tin và an tâm khi tham gia IELTS và cung cấp một môi trường an toàn cho quá trình đăng ký và làm bài thi của họ.

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772