(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Speaking

IELTS Speaking Part 2: Topic Teachers’ Day

IELTS Speaking Part 2: Topic Teachers’ Day

IELTS Speaking Part 2: Topic Teachers' Day   Sắp đến 20/11 rồi, hãy cùng dành những lời chúc tươi đẹp nhất đến những thầy cô giáo mà chúng ta thương yêu nhất. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu bạn tận dụng được kiến thức IELTS của mình để gửi những lời chúc bằng tiếng Anh...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Email

IELTS Speaking Part 1 Topic: Email

IELTS Speaking Part 1: Topic Email     Topic Speaking Reading cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.   Speaking Model Answers   1. How often do you use...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Reading

IELTS Speaking Part 1 Topic: Reading

IELTS Speaking Part 1: Topic Reading     Topic Speaking Reading cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.   Speaking Model Answers   1. Do you like reading,...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Music

IELTS Speaking Part 1 Topic: Music

IELTS Speaking Part 1: Topic Music   Topic Speaking Music cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.   Speaking Model Answers   1. Do you like listening to music,...

read more
NHỮNG TOPIC SPEAKING KHI THI IELTS?

NHỮNG TOPIC SPEAKING KHI THI IELTS?

IELTS Speaking là một trong những kỹ năng khó nhất, đòi hỏi người thi phải có nền tảng vững chắc và sự tự tin khi thi. Để có kết quả thi tốt nhất, bạn cũng nên tìm hiểu trước một số chủ đề (topic speaking) phổ biến nhất. Điều này giúp bạn có sự chuẩn bị tốt để sẵn...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Television

IELTS Speaking Part 1 Topic: Television

IELTS Speaking Part 1: Topic Television     Topic Speaking Television cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.   Speaking Model Answers   1. Do you like...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Sports

IELTS Speaking Part 1 Topic: Sports

Topic Speaking Sports cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.   Speaking Model Answers   1. Do you like playing sports, and how often do you do it?   Both...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Hobbies

IELTS Speaking Part 1 Topic: Hobbies

IELTS Speaking Part 1: Topic Hobbies   Topic Speaking Hobbies cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Do you have any hobbies?   So...

read more
IELTS Speaking Part 2: Topic Women’s Day

IELTS Speaking Part 2: Topic Women’s Day

Sắp đến 20/10 rồi, hãy cùng dành những lời chúc tươi đẹp nhất đến những người phụ nữ chúng ta thương yêu nhất. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu bạn tận dụng được kiến thức IELTS của mình để gửi những lời chúc bằng tiếng Anh nữa đấy! Hãy cùng học một số từ vựng liên quan đến...

read more
IELTS Speaking Part 1 Topic: Career

IELTS Speaking Part 1 Topic: Career

IELTS Speaking Part 1: Topic: Career     Topic Speaking Career cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Tell me about your job./...

read more