(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Writing

TOP 3 Cuộc Thi Viết Cùng Mc IELTS – 4/2021

TOP 3 Cuộc Thi Viết Cùng Mc IELTS – 4/2021

[TOP 3 CUỘC THI VIẾT CÙNG Mc IELTS] Xin chúc mừng 3 bạn Huong Tran, Chau Cat Tuong và Minh Tuan Nguyen đã dành giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi viết của Mc IELTS do thầy Gary McCloud (Cựu giám khảo IELTS) trực tiếp chấm điểm. Đây là 3 bài viết tốt nhất với đề bài...

read more
Writing Marking Service – 12 sample marked essays

Writing Marking Service – 12 sample marked essays

Đây là tuyển tập 12 bài viết của một bạn học viên tham gia khóa Writing Marking Service của thầy Gary McCloud Các bài viết của bạn ấy khá tốt (bạn ấy là một 7.5 Writer) tuy nhiên vẫn có một số lỗi mà thầy Gary - Former Examiner đã chỉ ra. Các bạn thử xem xem cách một...

read more
Bài Sửa Writing Task 2 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Bài Sửa Writing Task 2 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Writing With Former Examiner – Đây là chương trình thầy Gary McCloud thực hiện nhằm chấm điểm và sửa lỗi cho các bài viết của các bạn học sinh hoàn toàn miễn phí. Để ghi điểm cao đối với kỹ năng IELTS Writing, đặc biệt là Task 2, việc làm đúng yêu cầu của đề bài thôi...

read more
Bài Sửa Writing Task 1 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Bài Sửa Writing Task 1 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Writing With Former Examiner – Đây là chương trình thầy Gary McCloud thực hiện nhằm chấm điểm và sửa lỗi cho các bài viết của các bạn học sinh hoàn toàn miễn phí. Để ghi điểm cao đối với kỹ năng IELTS Writing, việc làm đúng yêu cầu của đề bài thôi là chưa đủ. Các thí...

read more
Denotation vs. Connotation

Denotation vs. Connotation

The idea of ‘denotation’ vs. ‘connotation’ is an extremely important part of advanced language learning. Unfortunately, even most native English speaking teachers neglect to teach this because they either don’t actually understand this concept themselves or fail to...

read more