Làm thế nào để tăng band Writing bằng các cấu trúc câu nâng cao?

Giới thiệu

Một trong những công cụ mạnh mẽ để nâng cao kỹ năng viết, khiến cho các bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và mạch lạc hơn chính là việc sử dụng đa dạng cấu trúc câu. Bài viết này nhằm mục đích trang bị cho bạn các chiến lược để kết hợp nhiều cấu trúc câu khác nhau, tập trung vào các loại câu phức và câu ghép có thể sử dụng trong bài viết của bạn.

Compound Sentences – Câu ghép trong IELTS

Một compound sentence (câu ghép) gồm 2 mệnh đề độc lập (independent clause) nối với nhau để khiến cho câu văn trôi chảy và linh hoạt hơn. Một số liên từ có thể sử dụng để hình thành câu ghép: “and”, “but”, “or”, “nor”, “so”, “yet”.

Để ghi nhớ, bạn hãy học theo công thức: FANBOYS = For And Nor But Or Yet So

For: Vì

And: Và

Nor: Cũng không 

But: Nhưng

Or: Hoặc

Yet: Tuy vậy (có thể sử dụng tương đương với But)

So: Cho nên/ Do đó

Luyện tập: Hãy viết lại những câu sau thành câu ghép

Some people prefer urban living. Others thrive in rural environments.

→ Some people prefer urban living, but others thrive in rural environments.

 

Technology simplifies life. It also brings new challenges.

→ Technology simplifies life, but it also brings new challenges.

Complex Sentence – Câu phức trong IELTS

Câu phức là câu có ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) và 1 mệnh đề độc lập (independent clause) liên kết với nhau. Chúng giúp việc diễn đạt ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng hơn và thể hiện mối quan hệ giữa các mệnh đề với nhau. Một số liên từ có thể sử dụng để hình thành câu phức: “although”, “because”, “since”, “unless”,…

Sau đây là một số những liên từ phụ thuộc phổ biến trong các câu phức với nhiều mục đích sử dụng khác nhau:

Cause and Effect – Mệnh đề nguyên nhân và kết quả

Because, Since, As: Chỉ ra lý do hoặc nguyên nhân.

Ví dụ: “Because it was raining, the match was postponed.”

Contrast or Concession – Mệnh đề tương phản và nhượng bộ

Although, Even though, While, Whereas: Chỉ sự tương phản hoặc những kết quả không ngờ tới.

Ví dụ: Although he studied hard, he didn’t pass the exam.

Time – Mệnh đề thời gian

When, Whenever, Before, After, Until, While: Biểu thị các trình tự về mặt thời gian.

Ví dụ: She was watching TV when the phone rang.

Condition – Mệnh đề điều kiện

If, Unless, Even if: Thể hiện các tình huống giả định hoặc tiên đoán.

Ví dụ: Unless it rains, we will go for a walk.

Comparison – Mệnh đề so sánh

Than, As…as: So sánh hơn hoặc so sánh bằng

Ví dụ: She can run faster than I can.

Luyện tập: Hãy viết lại các câu sau thành câu phức

I enjoy playing football. I find it exhilarating.

→ I enjoy playing football because I find it exhilarating.

He didn’t succeed. He didn’t quit.

→ Although he didn’t succeed, he didn’t quit.

Phương pháp để sử dụng đa dạng các loại câu trong IELTS

Luân phiên sử dụng thay đổi giữa các câu đơn, câu ghép, câu phức.

Chọn lựa kỹ loại câu phù hợp với mục đích viết bài của bạn.

Thực hành, luyện tập và có những feedback cho bài viết của bạn.

Thực hành: Đa dạng các loại câu

Nhiệm vụ của bạn: Đa dạng hóa các câu dưới bằng cách luân phiên kết hợp giữa việc sử dụng câu phức và câu ghép, khiến cho đoạn văn trở nên hấp dẫn và mạch lạc hơn. 

Câu 1

 • Exercise is essential. It keeps the body healthy. It boosts mental well-being.
 • Đáp án: Exercise is essential because it keeps the body healthy and also boosts mental well-being.

Câu 2

 • Reading is a hobby for many. It is a source of knowledge. It can be a form of escapism.
 • Đáp án: Many people consider reading a hobby, as it is not only a source of knowledge but also a form of escapism.

Câu 3

 • Cities are bustling with activity. They are also sources of pollution. Many people love city life regardless.
 • Đáp án: Even though cities are bustling with activity and are significant sources of pollution, many people still love city life.

→ Một câu phức được hình thành để thể hiện sự tương phản trong các ý câu, mang đến cái nhìn mọi mặt hơn về cuộc sống ở thành phố. 

Câu 4

 • Technological advancements have pros. They also have cons. Society is deeply influenced by them.
 • Đáp án: Technological advancements bring both pros and cons, profoundly influencing society.

→ Khi sử dụng câu ghép, các câu văn trở nên ngắn gọn hơn nhưng vẫn thể hiện được hết ngữ nghĩa, thông tin.

Câu 5

 • Education is transformative. It is a lifelong journey. It is not confined to classrooms.
 • Đáp án: Education is transformative, a lifelong journey that is not confined to classrooms.

→ Kết hợp nhiều ý thành một câu duy nhất bằng cách sử dụng dấu phẩy và liên từ khiến cho luồng thông tin được truyền đạt ra một cách trôi chảy hơn.

Câu 6

 • Travelling is enlightening. It broadens one’s horizons. It allows exposure to different cultures.
 • Đáp án: Travelling is enlightening, broadening one’s horizons and allowing exposure to different cultures.

→ Việc tạo câu ghép khiến cho các câu văn kết nối chặt chẽ hơn với nhau, khiến bài viết trở nên hấp dẫn hơn.

Câu 7

 • Music is therapeutic. It heals the soul. It helps in expressing emotions.
 • Đáp án: Music is therapeutic, healing the soul and assisting in the expression of emotions.

Câu 8

 • Healthy eating is crucial. It maintains physical health. It also affects mental health.
 • Đáp án: Healthy eating is crucial for maintaining physical health and also plays a significant role in affecting mental health.

Câu 9

 • Learning languages is beneficial. It improves cognitive abilities. It enhances cultural understanding.
 • Đáp án: Learning languages is beneficial because it improves cognitive abilities and enhances cultural understanding.

→ Sử dụng mệnh đề nguyên nhân kết quả với liên từ “because” để nối thành một câu liền mạch.

Câu 10

 • Public transport is eco-friendly. It reduces traffic congestion. More people should use it.
 • Đáp án: “More people should use public transport as it is eco-friendly and helps in reducing traffic congestion.

Kết luận

Việc có sự đa dạng trong các cấu trúc câu có thể nâng cao điểm IELTS Writing một cách đáng kể, khiến cho bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và thể hiện trình độ sử dụng ngữ pháp cũng như độ chắc chắn trong câu văn của bạn. Hiểu và nắm vững cách sử dụng các câu phức và câu ghép là những bước quan trọng trong quá trình này. Nắm bắt các chiến lược và cách luyện tập thực hành được đưa trên để tinh chỉnh và đa dạng hóa cấu trúc câu của bạn một cách tốt hơn, nhằm đạt được thành công trong các bài thi IELTS Writing của bạn.

Tin tức liên quan

Giới thiệu Để đạt được những điểm số cao trong hành trình chinh phục cuộc thi IELTS đòi hỏi người tham gia thi phải nắm vững và có vốn từ vựng phong phú. Mỗi phần của bài thi IELTS đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu kho từ vựng phong phú. Bài […]

Teacher Tri

Giới thiệu  Chào mừng đến với hành trình khám phá những “idioms” – thành ngữ trong phần thi IELTS Speaking. Thành ngữ không chỉ là những phép nói chuyện độc đáo trong biểu đạt ngôn ngữ mà còn là kho tàng sâu rộng của việc biểu thị văn hóa. Trong bài thi IELTS Speaking, việc […]

Teacher Tri

Idioms

Hiểu rõ và thành thạo các thành ngữ (Idiom) là một yếu tố quan trọng để ghi điểm cao cho phần thi IELTS Speaking.

Teacher Tri

Bí quyết nâng cao kỹ năng nói trong bài thi IELTS Speaking Đối với nhiều học viên, bài thi IELTS Speaking thường được coi là một thách thức lớn. Khác với việc viết và đọc, việc nói đòi hỏi sự phản xạ tức thì và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, […]

Teacher Tri

PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG C U TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING PART 1

GIỚI THIỆU Speaking được xem như là một trong những phần thi thử thách và quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS. Trong phần này, thí sinh phải trả lời những câu hỏi theo 3 phần và mỗi phần có độ khó nhất định riêng. Ở phần 1, bạn sẽ được hỏi về những câu […]

Teacher Tri

Giới thiệu IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng đầu, với phần Nghe tập trung chủ yếu vào khả năng đọc hiểu. Một kỹ năng khá quan trọng và được đánh giá khá cao ở đây là Paraphrasing: diễn đạt lại một câu trong khi vẫn giữ nguyên được ý nghĩa ban […]

Teacher Tri

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu