Làm thế nào để tăng band Writing bằng các cấu trúc câu nâng cao?

Giới thiệu

Một trong những công cụ mạnh mẽ để nâng cao kỹ năng viết, khiến cho các bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và mạch lạc hơn chính là việc sử dụng đa dạng cấu trúc câu. Bài viết này nhằm mục đích trang bị cho bạn các chiến lược để kết hợp nhiều cấu trúc câu khác nhau, tập trung vào các loại câu phức và câu ghép có thể sử dụng trong bài viết của bạn.

Compound Sentences – Câu ghép trong IELTS

Một compound sentence (câu ghép) gồm 2 mệnh đề độc lập (independent clause) nối với nhau để khiến cho câu văn trôi chảy và linh hoạt hơn. Một số liên từ có thể sử dụng để hình thành câu ghép: “and”, “but”, “or”, “nor”, “so”, “yet”.

Để ghi nhớ, bạn hãy học theo công thức: FANBOYS = For And Nor But Or Yet So

For: Vì

And: Và

Nor: Cũng không 

But: Nhưng

Or: Hoặc

Yet: Tuy vậy (có thể sử dụng tương đương với But)

So: Cho nên/ Do đó

Luyện tập: Hãy viết lại những câu sau thành câu ghép

Some people prefer urban living. Others thrive in rural environments.

→ Some people prefer urban living, but others thrive in rural environments.

 

Technology simplifies life. It also brings new challenges.

→ Technology simplifies life, but it also brings new challenges.

Complex Sentence – Câu phức trong IELTS

Câu phức là câu có ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) và 1 mệnh đề độc lập (independent clause) liên kết với nhau. Chúng giúp việc diễn đạt ý tưởng phức tạp một cách rõ ràng hơn và thể hiện mối quan hệ giữa các mệnh đề với nhau. Một số liên từ có thể sử dụng để hình thành câu phức: “although”, “because”, “since”, “unless”,…

Sau đây là một số những liên từ phụ thuộc phổ biến trong các câu phức với nhiều mục đích sử dụng khác nhau:

Cause and Effect – Mệnh đề nguyên nhân và kết quả

Because, Since, As: Chỉ ra lý do hoặc nguyên nhân.

Ví dụ: “Because it was raining, the match was postponed.”

Contrast or Concession – Mệnh đề tương phản và nhượng bộ

Although, Even though, While, Whereas: Chỉ sự tương phản hoặc những kết quả không ngờ tới.

Ví dụ: Although he studied hard, he didn’t pass the exam.

Time – Mệnh đề thời gian

When, Whenever, Before, After, Until, While: Biểu thị các trình tự về mặt thời gian.

Ví dụ: She was watching TV when the phone rang.

Condition – Mệnh đề điều kiện

If, Unless, Even if: Thể hiện các tình huống giả định hoặc tiên đoán.

Ví dụ: Unless it rains, we will go for a walk.

Comparison – Mệnh đề so sánh

Than, As…as: So sánh hơn hoặc so sánh bằng

Ví dụ: She can run faster than I can.

Luyện tập: Hãy viết lại các câu sau thành câu phức

I enjoy playing football. I find it exhilarating.

→ I enjoy playing football because I find it exhilarating.

He didn’t succeed. He didn’t quit.

→ Although he didn’t succeed, he didn’t quit.

Phương pháp để sử dụng đa dạng các loại câu trong IELTS

Luân phiên sử dụng thay đổi giữa các câu đơn, câu ghép, câu phức.

Chọn lựa kỹ loại câu phù hợp với mục đích viết bài của bạn.

Thực hành, luyện tập và có những feedback cho bài viết của bạn.

Thực hành: Đa dạng các loại câu

Nhiệm vụ của bạn: Đa dạng hóa các câu dưới bằng cách luân phiên kết hợp giữa việc sử dụng câu phức và câu ghép, khiến cho đoạn văn trở nên hấp dẫn và mạch lạc hơn. 

Câu 1

 • Exercise is essential. It keeps the body healthy. It boosts mental well-being.
 • Đáp án: Exercise is essential because it keeps the body healthy and also boosts mental well-being.

Câu 2

 • Reading is a hobby for many. It is a source of knowledge. It can be a form of escapism.
 • Đáp án: Many people consider reading a hobby, as it is not only a source of knowledge but also a form of escapism.

Câu 3

 • Cities are bustling with activity. They are also sources of pollution. Many people love city life regardless.
 • Đáp án: Even though cities are bustling with activity and are significant sources of pollution, many people still love city life.

→ Một câu phức được hình thành để thể hiện sự tương phản trong các ý câu, mang đến cái nhìn mọi mặt hơn về cuộc sống ở thành phố. 

Câu 4

 • Technological advancements have pros. They also have cons. Society is deeply influenced by them.
 • Đáp án: Technological advancements bring both pros and cons, profoundly influencing society.

→ Khi sử dụng câu ghép, các câu văn trở nên ngắn gọn hơn nhưng vẫn thể hiện được hết ngữ nghĩa, thông tin.

Câu 5

 • Education is transformative. It is a lifelong journey. It is not confined to classrooms.
 • Đáp án: Education is transformative, a lifelong journey that is not confined to classrooms.

→ Kết hợp nhiều ý thành một câu duy nhất bằng cách sử dụng dấu phẩy và liên từ khiến cho luồng thông tin được truyền đạt ra một cách trôi chảy hơn.

Câu 6

 • Travelling is enlightening. It broadens one’s horizons. It allows exposure to different cultures.
 • Đáp án: Travelling is enlightening, broadening one’s horizons and allowing exposure to different cultures.

→ Việc tạo câu ghép khiến cho các câu văn kết nối chặt chẽ hơn với nhau, khiến bài viết trở nên hấp dẫn hơn.

Câu 7

 • Music is therapeutic. It heals the soul. It helps in expressing emotions.
 • Đáp án: Music is therapeutic, healing the soul and assisting in the expression of emotions.

Câu 8

 • Healthy eating is crucial. It maintains physical health. It also affects mental health.
 • Đáp án: Healthy eating is crucial for maintaining physical health and also plays a significant role in affecting mental health.

Câu 9

 • Learning languages is beneficial. It improves cognitive abilities. It enhances cultural understanding.
 • Đáp án: Learning languages is beneficial because it improves cognitive abilities and enhances cultural understanding.

→ Sử dụng mệnh đề nguyên nhân kết quả với liên từ “because” để nối thành một câu liền mạch.

Câu 10

 • Public transport is eco-friendly. It reduces traffic congestion. More people should use it.
 • Đáp án: “More people should use public transport as it is eco-friendly and helps in reducing traffic congestion.

Kết luận

Việc có sự đa dạng trong các cấu trúc câu có thể nâng cao điểm IELTS Writing một cách đáng kể, khiến cho bài viết của bạn trở nên hấp dẫn và thể hiện trình độ sử dụng ngữ pháp cũng như độ chắc chắn trong câu văn của bạn. Hiểu và nắm vững cách sử dụng các câu phức và câu ghép là những bước quan trọng trong quá trình này. Nắm bắt các chiến lược và cách luyện tập thực hành được đưa trên để tinh chỉnh và đa dạng hóa cấu trúc câu của bạn một cách tốt hơn, nhằm đạt được thành công trong các bài thi IELTS Writing của bạn.

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772