Chinh phục chủ đề Du lịch trong IELTS: Phần 2

Tiếp nối chuyên mục về ý tưởng và từ vựng cho Chủ đề Du lịch (Phần 1), bài viết này sẽ khám phá thêm các vấn đề phát sinh từ ngành công nghiệp du lịch, cũng như các giải pháp để khắc phục.

Ảnh hưởng của ngành công nghiệp du lịch (Tourism)

Ảnh hưởng của du lịch

Tác động kinh tế

Du lịch đóng vai trò là một trụ cột kinh tế nổi bật ở nhiều khu vực trên thế giới. Ngành công nghiệp này không chỉ tạo ra hàng loạt cơ hội việc làm mà còn là nguồn thu nhập chính cho các doanh nghiệp địa phương, đồng thời góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế ở những nơi mà du khách đổ xô đến. Chẳng hạn, tại những nơi sở hữu kỳ quan thiên nhiên hay di tích lịch sử, số lượng lớn du khách có thể trở thành nguồn thu nhập chủ chốt, mở ra hàng loạt cơ hội nghề nghiệp từ ngành hướng dẫn du lịch đến dịch vụ nhà hàng, khách sạn.

 

Tác động môi trường

Tuy nhiên, du lịch cũng đặt ra những thách thức đối với môi trường. Khái niệm về dấu chân sinh thái (ecological footprint) trong du lịch giải thích ảnh hưởng của ngành công nghiệp này đối với hệ sinh thái, bao gồm khí thải carbon từ các phương tiện giao thông, áp lực lên nguồn tài nguyên địa phương như nước và năng lượng, và sự ảnh hưởng đến các môi trường sống tự nhiên. Cần thực hiện phương pháp du lịch bền vững nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực, tập trung vào việc bảo tồn môi trường và khuyến khích các hành vi du lịch có ý thức và trách nhiệm.

 

Ảnh hưởng xã hội và văn hóa

Du lịch còn ảnh hưởng đến văn hóa và cộng đồng địa phương theo nhiều cách. Một mặt, nó có thể mang lại lợi ích bằng cách khuyến khích sự trao đổi và bảo tồn văn hóa; mặt khác, nó cũng có thể dẫn đến sự thương mại hóa quá mức hoặc làm mờ dần nét đặc trưng văn hóa. Điều quan trọng là cần tìm ra sự cân bằng giữa việc tận dụng lợi ích kinh tế từ du lịch và bảo vệ sự nguyên bản, chân thực của văn hóa địa phương.

IELTS Answer

Cùng tham khảo một số ứng dụng cho IELTS Writing và Speaking Part 3:

“Tourism undoubtedly impacts economies, environments, and societies. For instance, in regions like Bali, tourism is a significant economic contributor, providing employment and development opportunities. However, this has also led to environmental concerns, such as increased pollution and strain on natural resources. Socially and culturally, while tourism has promoted Balinese culture on a global stage, it has also brought challenges in maintaining the authenticity of local traditions. Therefore, it is essential to adopt sustainable tourism practices to ensure that the benefits of tourism are enjoyed without compromising environmental integrity or cultural authenticity.”
 • Impact – Tác động: Các ảnh hưởng hoặc hậu quả mà một sự kiện hoặc hành động có thể gây ra.
 • Economic contributor – Đóng góp kinh tế: Một yếu tố hoặc ngành nghề cung cấp thu nhập và tạo việc làm, qua đó góp phần vào nền kinh tế.
 • Environmental concern – Mối quan tâm môi trường: Những vấn đề liên quan đến ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên, như ô nhiễm và khai thác tài nguyên.
 • Natural resources – Tài nguyên thiên nhiên: Các nguồn lực như nước, đất đai, và khoáng sản, mà môi trường cung cấp.
 • Promote – Quảng bá: Hành động làm cho cái gì đó được biết đến rộng rãi hoặc được nhận thức tốt hơn.
 • Maintaining authenticity – Duy trì tính xác thực: Bảo vệ và giữ gìn bản sắc đặc trưng không bị thay đổi hoặc biến mất.
 • Local tradition – Truyền thống địa phương: Các phong tục và nghi lễ được thực hiện bởi cộng đồng ở một khu vực cụ thể.
 • Sustainable tourism practice – Các phương pháp du lịch bền vững: Cách thức tổ chức và thực hiện hoạt động du lịch mà không làm hại đến môi trường hoặc văn hóa địa phương.
 • Environmental integrity – Tính toàn vẹn môi trường: Trạng thái mà trong đó môi trường tự nhiên được bảo tồn và không bị suy giảm chất lượng.
 • Cultural authenticity – Tính xác thực văn hóa: Bản chất thực sự và nguyên bản của văn hóa không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngoại lai.

Các giải pháp cải thiện

Khuyến khích giao thông thân thiện với môi trường

Việc thúc đẩy giao thông thân thiện với môi trường là rất quan trọng trong du lịch bền vững. Điều này bao gồm việc khuyến khích sử dụng phương tiện điện hoặc lai, đặc biệt tại các khu vực có lưu lượng du khách cao. Việc triển khai hệ thống xe đạp chia sẻ và khu vực dành cho người đi bộ có thể giảm đáng kể tác động môi trường của du lịch. Những biện pháp này không chỉ giảm phát thải carbon mà còn tạo ra trải nghiệm du lịch lành mạnh, thú vị hơn, cho phép du khách hòa mình vào môi trường xung quanh.

Sáng kiến nơi ở bền vững

Khách sạn và khu nghỉ dưỡng có vai trò quan trọng trong việc giảm tác động môi trường của ngành du lịch. Khuyến khích các chủ doanh nghiệp trên áp dụng các phương pháp xanh như sử dụng năng lượng tái tạo, tái chế và tiết kiệm nước có thể tạo ra sự khác biệt lớn. Phát triển các lựa chọn nơi ở bền vững không chỉ cung cấp lựa chọn cho du khách ý thức môi trường mà còn thiết lập tiêu chuẩn cho ngành công nghiệp, khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng theo.

Du lịch có trách nhiệm

Giáo dục du khách về du lịch có trách nhiệm là cần thiết để bảo đảm việc bảo tồn du lịch có sự hợp tác giữa đôi bên. Điều này bao gồm việc thông tin cho du khách về tầm quan trọng của việc tôn trọng phong tục địa phương, giảm thiểu rác thải và giảm sử dụng nước. Cần phải phát triển các chiến dịch và tài liệu thông tin để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn di sản tự nhiên và văn hóa của điểm đến.

Hỗ trợ kinh tế địa phương

Để du lịch thực sự mang lại lợi ích, ngành công nghiệp này phải có khả năng hỗ trợ kinh tế địa phương. Việc quảng bá các doanh nghiệp và sản phẩm thủ công địa phương với du khách đảm bảo rằng lợi ích kinh tế của du lịch được phân phối trong cộng đồng. Phát triển mô hình du lịch dựa trên cộng đồng có thể tạo ra những tương tác ý nghĩa hơn giữa du khách và người dân địa phương, thúc đẩy sự hiểu biết và đánh giá cao văn hóa địa phương.

Bảo tồn di sản văn hóa

Bảo vệ các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh khỏi những tác động tiêu cực của du lịch quá mức là rất quan trọng. Cần thiết lập các quy định để kiểm soát số lượng du khách đến các địa điểm nổi tiếng. Các chương trình trao đổi văn hóa cho phép du khách học hỏi về truyền thống và phong tục địa phương có thể làm phong phú trải nghiệm du lịch của họ đồng thời khuyến khích việc bảo tồn di sản văn hóa.

Nỗ lực bảo vệ môi trường

Hỗ trợ các dự án bảo tồn tại các khu vực du lịch là rất quan trọng. Điều này bao gồm các sáng kiến bảo vệ động vật hoang dã, các nỗ lực trồng cây và các chiến dịch làm sạch bãi biển. Hợp tác với các tổ chức môi trường có thể giúp phát triển hướng dẫn và phương pháp tốt nhất cho du lịch bền vững ưu tiên sức khỏe môi trường.

Thiết lập chính sách và quy định

Chính sách và quy định hiệu quả là cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững của du lịch. Chính phủ và cơ quan địa phương nên ban hành và thực thi các chính sách giới hạn tác động tiêu cực đối với môi trường và cộng đồng địa phương. Đưa ra ưu đãi cho các doanh nghiệp áp dụng các thực hành bền vững có thể thúc đẩy sự thay đổi rộng rãi trong ngành, dẫn đến các thực hành du lịch thân thiện với môi trường và có trách nhiệm xã hội hơn.

Đổi mới công nghệ

Ứng dụng công nghệ có thể góp phần đáng kể vào du lịch bền vững. Ví dụ, việc sử dụng ứng dụng và nền tảng trực tuyến có thể giúp theo dõi và quản lý dòng người du lịch để tránh quá tải. Công nghệ này cũng có thể hướng dẫn du khách về các thực hành bền vững, như xác định nơi ở thân thiện với môi trường, lựa chọn phương tiện giao thông và doanh nghiệp địa phương.

Đoạn viết mẫu IELTS:

Addressing the challenges of sustainable tourism requires a comprehensive approach. For instance, promoting eco-friendly transportation and sustainable accommodation are key. This includes encouraging the use of electric vehicles and implementing green practices in hotels. Additionally, educating tourists on responsible behavior and supporting local economies are vital. Policies must be enacted to protect cultural heritage and encourage environmental conservation. Technological innovations can also play a role in managing tourist flows and promoting sustainable choices. Collectively, these strategies can transform tourism into a sustainable industry that respects the environment and local cultures, ensuring that the benefits of tourism are enjoyed without compromising future generations’ ability to experience the world’s natural and cultural wonders.
 • Comprehensive approach – Phương pháp toàn diện: Một cách tiếp cận chi tiết và bao quát, xem xét mọi khía cạnh của một vấn đề.
 • Eco-friendly transportation – Phương tiện giao thông thân thiện với môi trường: Các loại hình vận chuyển được thiết kế để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.
 • Implement green practices – Áp dụng các phương pháp xanh: Thực hiện những hành động hoặc chính sách nhằm giảm tác động môi trường và tăng cường bảo vệ thiên nhiên.
 • Policy – Chính sách: Các quy định hoặc luật lệ được thiết lập để hướng dẫn hành vi hoặc quản lý các hoạt động.
 • Environmental conservation – Bảo tồn môi trường: Nỗ lực giữ gìn và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống.
 • Technological innovations – Đổi mới công nghệ: Sự phát triển hoặc áp dụng các phát minh công nghệ mới nhằm cải thiện hiệu suất và tạo ra thay đổi tích cực.
 • Strategies – Chiến lược: Kế hoạch hoặc phương pháp tổ chức được thiết kế để đạt được một mục tiêu cụ thể.
 • Compromising – Đánh đổi: Chấp nhận những thỏa hiệp hoặc sự giảm bớt ở một số khía cạnh để có được lợi ích ở những khía cạnh khác.

Kết luận

Tóm lại, khám phá và du lịch mang lại vô số lợi ích, từ sự phát triển cá nhân và giao lưu văn hóa đến những đóng góp kinh tế. Tuy nhiên, chúng cũng đi kèm với trách nhiệm, đặc biệt là về mặt bền vững môi trường và nguyên bản văn hóa. Là công dân toàn cầu, việc nhận ra những ảnh hưởng này và nỗ lực hướng đến những trải nghiệm du lịch có trách nhiệm và phong phú, tôn trọng và bảo tồn sự đa dạng của văn hóa và hệ sinh thái thế giới là điều cần thiết.

Tài liệu bổ sung

Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, người đọc được khuyến khích tham khảo các nguồn thông tin như trang web của Tổ chức Du lịch Thế giới, hướng dẫn du lịch của National Geographic, và các tài nguyên về du lịch bền vững của UNESCO. Những nền tảng này cung cấp những thông tin sâu sắc và hướng dẫn về những phương pháp du lịch có trách nhiệm.

 

Phụ lục : IELTS Speaking Questions and Sample Answers

Part 3: Discussion

1. Question: How do you think tourism affects the local culture of a destination?
Sample Answer: Tourism can have a profound impact on the local culture of a destination. Positively, it can lead to cultural preservation, as increased interest in local traditions might encourage communities to maintain and celebrate their heritage. However, there’s also a risk of cultural dilution, where traditional aspects might be altered to cater to tourist preferences, potentially losing their authenticity.

2. Question: Do you believe that tourism always benefits the economy of a country?
Sample Answer: Tourism often benefits a country’s economy by generating income and creating jobs. However, it’s not always a silver bullet. For instance, if not managed well, it can lead to over-dependence on tourism, making the local economy vulnerable to fluctuations in global travel trends. Moreover, the benefits need to be balanced against environmental and social costs.

3. Question: What measures can be taken to reduce the negative environmental impacts of tourism?
Sample Answer: To mitigate the environmental impacts of tourism, sustainable practices must be adopted. This includes promoting eco-friendly tourism options like nature reserves and eco-lodges, encouraging tourists to reduce their carbon footprint, and implementing policies that protect natural habitats from over-tourism. Educating tourists about responsible travel behaviors is also crucial.

 

Tin tức liên quan
IELTS culture

Topic Speaking IELTS Culture không chỉ là chủ đề kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh, mà còn yêu cầu bạn thể hiện sự hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng. Đây là cơ hội để bạn chia sẻ những câu chuyện độc đáo và quan điểm cá nhân sâu sắc về […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Animals

Bạn có biết rằng chủ đề Animals trong IELTS Speaking có thể gợi mở những câu chuyện thú vị và cũng là cơ hội thể hiện sự hiểu biết của bạn về thế giới động vật? Chủ đề này mở ra nhiều khía cạnh đa dạng để bạn khám phá, chẳng hạn như việc mô […]

Tác giả: Mc IELTS

Relationship IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những mối quan hệ xung quanh mình có thể trở thành chủ đề thú vị trong bài thi IELTS Speaking? Từ những câu chuyện về gia đình, bạn bè cho đến những góc nhìn sâu sắc về tình yêu và các mối quan hệ xã hội, chủ đề này […]

Tác giả: Mc IELTS

Small Business IELTS Speaking

Khi tham gia kỳ thi IELTS Speaking và gặp phải chủ đề Small Business, bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ những câu chuyện thú vị về những người khởi nghiệp, những thách thức và thành công của họ. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu chỉn […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Plants

Trong bài thi IELTS Speaking, chủ đề Plants không chỉ nói về vấn đề xoay quanh cây cối, mà còn là cơ hội để bạn tìm hiểu về thiên nhiên, thể hiện kiến thức và khả năng diễn đạt của mình. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những câu trả […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Topic Advice

Hiện nay, chủ đề Speaking IELTS Topic Advice thường xuất hiện và đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng trả lời mạch lạc, thuyết phục. Dp đó, đây vừa là cơ hội để bạn thể hiện khả năng tiếng Anh, vừa là dịp để bạn chia sẻ những kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772