MUỐN AN TÂM ĐẠT 9.0 COHERENCE & COHESION, HẠN CHẾ LÀM ĐIỀU NÀY

BÀI SỬA TỪ CỰU GIÁM KHẢO IELTS CHO ĐỀ THI IELTS COMPUTER 08/01/2023
 

Bài sửa IELTS Writing Task 2 Bài sửa IELTS Writing Task 2

 

✅ Dưới đây là 1 bài viết của học viên và được thầy Gary, cựu giám khảo từ Mc IELTS chấm sửa.
✅ Đây là một chủ đề quen thuộc và bài viết cũng đạt 8.0 Overall, đặc biệt trong đó alf 9.0 cho phần Grammar. Cùng xem để đạt 9.0 Grammar thì bài viết phải như thế nào nha.
✅ Ngoài ra, có một lưu ý ở cuối bài nếu bạn muốn an tâm có thể đạt 9.0 cho Coherence & Cohesion đấy nhé.
——————–

Question:

 

The unlimited use of cars may cause many problems. What are those problems? In order to reduce the problems, should the use of cars be restricted?

 

Answer:

 

Over the past several decades, having a car has appeared indispensable to people’s lives. However, the surge in car usage has generated a range of significant problems in the modern era. While some suggest that the use of cars should be restricted, it is not an ideal option to tackle the issue.

Paragraph 1

Band 8 intro.

‘tackle the issue’ is technically idiomatic and better to avoid – but ok for up to 8 in LR.

Stating clearly the problems would make a stronger thesis statement.  Answering clearly the second part of the question (should car use be restricted?) would also be slightly better but could be done (a) here and conclusion or (b) conclusion only.  Saying ‘restriction is not an ideal option’ is not clear enough but fine here as long as it is made clearer in the conclusion.

 

The problems associated with frequent car use start with environmental deterioration. As one can see, emissions from vehicles dramatically contribute to air pollution, ultimately resulting in climate change as well as depletion of the layer of ozone. Just as exhausts of cars negatively impact the ecosystem, so too do they contain pollutants that damage human health. Another concern is that vehicles over-commuting on roads can create severe traffic congestion. As more and more citizens drive their own automobiles to work rather than take public transportation, traffic jams and accidents are inevitable every day at rush time.

 

Paragraph 2

Band 7.5.

Good – you answered the first part of the question.

Try to avoid the wordy discourse marker style.  Don’t use ‘As one can see’ but rather ‘clearly’ or ‘obviously’ or sometimes a marker is not needed.

Use ‘ozone layer’ not ‘layer of ozone.’

‘ecosystem’ is the wrong diction here.  This word denotes a localized environmental interaction.  Here, just use ‘environment.’

The word is ‘rush hour’ not ‘rush time.’  But better here not to use it and end the sentence at ‘day.’

 

To solve the problem, some people propose that the government takes the initiative to restrict the use of cars. However, this action could reduce mobility for people and cause a decline in car industry growth. Instead, designing environmentally friendly cars that run on alternative energy such as electricity, solar power, or hydrogen should be encouraged. Moreover, the government should invest more resources in building roads and underground tunnels to alleviate traffic pressure during peak hours.

 

Paragraph 3

Band 8 P3.

Good – you answered the second part of the question.

‘run on’ is a phrasal verb (most phrasal verbs are idioms). Try using ‘powered by’ or at least ‘use.’

“peak hours’ is good diction.

 

In conclusion, I think, with some issues caused by the widespread use of cars, restricting the use of vehicles might seem like a short-term solution only, but it is doubtful to be a permanent cure. (255 words)

 

Paragraph 4

Band 8 conclusion (P4).

Even though some official model answers use one-sentence conclusions, I still recommend being safe and avoid one-sentence paragraphs.  WT2 band descriptors for 9 in C&C: skillfully manages paragraphing. Since native speakers learn from Jr. High to University that one-sentence paragraphs are wrong, I imagine that some examiners wouldn’t give a 9 in C&C if they see it.

TR 8       C&C 8        LR 7       GRA 9         Overall 8

Tin tức liên quan

Giới thiệu Để đạt được những điểm số cao trong hành trình chinh phục cuộc thi IELTS đòi hỏi người tham gia thi phải nắm vững và có vốn từ vựng phong phú. Mỗi phần của bài thi IELTS đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu kho từ vựng phong phú. Bài […]

Teacher Tri

Giới thiệu  Chào mừng đến với hành trình khám phá những “idioms” – thành ngữ trong phần thi IELTS Speaking. Thành ngữ không chỉ là những phép nói chuyện độc đáo trong biểu đạt ngôn ngữ mà còn là kho tàng sâu rộng của việc biểu thị văn hóa. Trong bài thi IELTS Speaking, việc […]

Teacher Tri

Idioms

Hiểu rõ và thành thạo các thành ngữ (Idiom) là một yếu tố quan trọng để ghi điểm cao cho phần thi IELTS Speaking.

Teacher Tri

Bí quyết nâng cao kỹ năng nói trong bài thi IELTS Speaking Đối với nhiều học viên, bài thi IELTS Speaking thường được coi là một thách thức lớn. Khác với việc viết và đọc, việc nói đòi hỏi sự phản xạ tức thì và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, […]

Teacher Tri

PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG C U TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING PART 1

GIỚI THIỆU Speaking được xem như là một trong những phần thi thử thách và quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS. Trong phần này, thí sinh phải trả lời những câu hỏi theo 3 phần và mỗi phần có độ khó nhất định riêng. Ở phần 1, bạn sẽ được hỏi về những câu […]

Teacher Tri

Giới thiệu IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng đầu, với phần Nghe tập trung chủ yếu vào khả năng đọc hiểu. Một kỹ năng khá quan trọng và được đánh giá khá cao ở đây là Paraphrasing: diễn đạt lại một câu trong khi vẫn giữ nguyên được ý nghĩa ban […]

Teacher Tri

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu