Bài mẫu Topic: Traffic Jam IELTS Speaking Part 2 & 3

Traffic jam là một trong những tình huống quen thuộc trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Bên cạnh đó, đây còn là một chủ đề phổ biến trong phần Speaking của kỳ thi IELTS. Mặc dù vậy, nhiều sĩ tử còn gặp nhiều vấn đề và hạn chế khi khai thác sâu vào chủ đề này. Hãy cùng Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS phân tích các dạng đề mẫu, bài tham khảo và từ vựng về Traffic Jam IELTS trong bài viết dưới đây.

Bài mẫu Traffic Jam IELTS Speaking Part 2

Khi đề cập đến Topic Traffic Jam IELTS Part 2, thí sinh sẽ có thời gian chuẩn bị trong vòng 1 phút sau khi nhận được đề bài. Để có thể hoàn thành tốt phần này, việc lên ý tưởng là điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, bạn có thể tham khảo Traffic Jam IELTS Speaking questions Part 2 dưới đây để có thể luyện IELTS Speaking một cách tốt nhất.

Bài mẫu Traffic Jam IELTS Speaking Part 2

IELTS question related to Traffic Jam Speaking Part 2

Describe a time when you stuck in traffic jam IELTS

Đối với Topic Traffic Jam IELTS Speaking task 2, dạng đề mà sĩ tử thường gặp trong kỳ thi có thể là:

Describe a time when you were stuck in a traffic jam

You should say:

  • When it happened
  • Where you were stuck
  • What you did when waiting 
  • Explain your feelings in the traffic jam

Bài mẫu:

It was a Thursday afternoon, around 4 p.m., a time notorious for heavy traffic congestion due to the rush-hour commute. The sun was beating down mercilessly as I found myself trapped in the snarl of vehicles on the main highway.

As I sat behind the wheel of my car, inching forward at a snail’s pace, I couldn’t help but notice the sea of brake lights stretching ahead of me. The highway, usually a lifeline for commuters, had transformed into a stagnant river of metal and frustration.

In an attempt to stave off the mounting sense of irritation, I turned to various distractions. I tuned the radio to some lively tunes, hoping to inject a semblance of cheer into the stifling atmosphere of the car. Additionally, I took advantage of the enforced downtime to catch up on emails and messages, using my smartphone as a lifeline for connection amid the stagnant traffic flow. Despite the discomfort and inconvenience, I found solace by observing the minutiae of the world outside my car window, noticing the subtle interplay of light and shadow cast by the urban landscape.

At first, I felt annoyed and impatient, but I tried to stay calm and not let it get to me. As time went on, I accepted the situation and even found some peace in the quiet moments. When the traffic finally cleared up, I was relieved to be on the move again.

Từ vựng IELTS Speaking Part 2 Traffic Jam

Bạn có thể áp dụng những từ vựng IELTS Speaking on traffic jam của bài mẫu trên vào phần thi, cụ thể như sau:

Bài mẫu Traffic Jam IELTS Speaking Part 3

Sau khi đã hoàn thành phần Traffic Jam IELTS Speaking Part 1 và Part 2, bạn sẽ tiếp tục bước vào phần cuối cùng – Part 3. Ở phần này, sĩ tử sẽ trả lời những câu hỏi chi tiết và nâng cao hơn về Traffic Jam in IELTS Test. Dưới đây là những câu hỏi thường xuất hiện trong các kỳ thi mà bạn có thể tham khảo trong quá trình học IELTS Speaking Online.

Bài mẫu Traffic Jam IELTS Speaking Part 3

Questions about traffic jam in IELTS Speaking Part 3

Are traffic jams a big problem in your place?

Bài mẫu:

In fact, Ho Chi Minh City stands as one of Vietnam’s largest metropolitan areas, thus facing frequent traffic jams on a daily basis. Visitors new to the city might be taken aback by the severity of these jams. Consequently, residents often find themselves needing to allocate additional time for commuting due to being ensnared in traffic.

Từ vựng:

How can we address the issue of traffic jams?

Bài mẫu:

There are several effective ways to address traffic issues, and I’d like to highlight two. Firstly, increasing government investment in transportation infrastructure is essential. This means building more roads and bridges, and expanding the ones we already have, especially in busy urban areas. Secondly, improving education around road safety can make a significant difference. Better driving education can reduce common problems like congestion from reckless behaviors, such as running red lights

Từ vựng:

Do you believe that developing public transport could effectively solve the traffic jams problems?

Bài mẫu:

Yes, I strongly believe that investing in public transportation infrastructure can significantly alleviate traffic congestion issues. By providing efficient and accessible public transport options, more people are likely to opt for them over private vehicles, reducing the number of cars on the road. This approach not only eases traffic jams but also promotes sustainable urban development and reduces carbon emissions. However, it’s essential to complement public transport development with other measures for comprehensive solutions to reduce traffic volume.

Từ vựng: 

Do you think that the highways will help curb traffic jams?

Bài mẫu:

Highways can help reduce traffic congestion by offering additional routes for vehicles and diverting traffic away from busy urban centers. However, their success hinges on careful planning and regular maintenance. An over-reliance on highways might actually increase car usage, which could negate their benefits. Thus, a comprehensive approach that integrates public transportation and thoughtful urban planning is essential to effectively tackle traffic jams

Từ vựng:

What are good solutions to manage traffic?

Bài mẫu: 

Effective solutions to manage traffic congestion include several key approaches. Investing in robust public transportation systems and implementing smart traffic management strategies like congestion pricing and optimized signal timings are essential. Additionally, promoting alternative transportation such as cycling and walking, along with urban planning to reduce car travel, can significantly help. These methods can work in tandem to alleviate congestion, enhance air quality, and improve urban transportation efficiency

Từ vựng:

Bài viết là những Traffic Jam IELTS questions và samples được Mc IELTS tổng hợp, giúp bạn có thêm những kiến thức ngữ pháp, từ vựng phù hợp với chủ đề này. Nếu bạn đang tìm kiếm khóa học và ôn luyện IELTS Speaking hiệu quả, lộ trình rõ ràng với giá tốt nhất, hãy LIÊN HỆ NGAY với Mc IELTS ngay để hiện thực hóa giấc mơ chinh phục IELTS của mình nhé!

Luyện kỹ năng nói cùng cựu giáo viên chấm thi IELTS

Luyện kỹ năng nói cùng cựu giáo viên chấm thi IELTS

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772