(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Grammar

Sách Cambridge Grammar For IELTS

Sách Cambridge Grammar For IELTS

Tổng quan Cambridge Grammar for IELTS with Answers Mặc dù trong kỳ thi IELTS không có 1 phần test riêng cho Grammar (Ngữ pháp) nhưng đây lại là một phần ảnh hưởng đến điểm số của các thí sinh. Đặc biệt, trong IELTS Speaking và Writing bạn cần có 1 nền tảng ngữ pháp...

read more