Đề thi IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023

IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023

 

Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Old People cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0.

Some people believe that governments should take care of old people and provide financial support after they retire. Others say individuals should save during their working years to fund their own retirement.

What is your opinion?

Chấm bởi thầy Gary, cựu giám khảo

Band 8.0

TR 8, CC 8, LR 8, GRA 9

 

The question of who should assume responsibility for the financial aid of senior citizens has long been a debatable topic. While some argue that it is the government’s duty, others advocate that older adults should be accountable for their retirement. I think both governments and individuals have a role to play in financially supporting retirees.

 

On the one hand, governments should provide financial assistance for older people because they are unable to support themselves. The intervention includes pension schemes, healthcare benefits, and other social welfare programs, helping people have a comfortable and dignified life later. For instance, in developed countries, governments provide a monthly pension to all retirees, regardless of their previous income level, to meet their basic needs.

 

On the other hand, individuals should also be in charge of their own post-employment savings. While the authorities can offer some fiscal backing, it cannot be solely relied upon to provide financial security during retirement. Thus, aged people are better off saving and investing in retirement funds early in their working life. Doing so can help them be proactive when facing uncertainties in their later life. Governments also benefit from that decision and have a more abundant budget for other priorities.

 

In conclusion, I firmly believe that both governments and individuals should shoulder responsibility for the monetary assistance of older people. Governments should only provide social welfare programs to ensure a basic standard of living for the elderly, while individuals should also make economic plans to secure their own retirement funds. That approach not only assists old citizens to have a more prosperous future but also lightens governments’ load on the financial burden.

 

(272 words)

 

assume responsibility ~ ~ shoulder responsibility take responsibility

be accountable for ~ be in charge of: chịu trách nhiệm

financial aid ~ financial assistance ~ financial support ~ fiscal backing ~ monetary assistance: hỗ trợ tài chính

senior citizens ~ older adults ~ aged people ~ elderly ~ old people: người lớn tuổi

retiree (n) người nghỉ hưu

be proactive (a) chủ động làm gì

uncertainty (n) điều không chắc chắn

prosperous future: tương lai thịnh vượng, thành công

lighten someone’s load/burden: giúp ai đó giảm bớt gánh nặng

 

 

Cách sử dụng idioms ảnh hưởng điểm IELTS Writing như thế nào?

Muốn đạt 9.0 C&C, hãy hạn chế làm điều này

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772