Đề thi Computer IELTS Writing Task 2 02/04/2023

 

IELTS Writing Task 2 02/04/2023

 

Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Building cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0.

Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town halls rather than renovating the existing ones. To what extent do you agree or disagree?

Chấm bởi thầy Gary, cựu giám khảo

Band 8.0

TR 8, CC8, LR 8, GR 8

 

The heated debate between creating new public buildings versus remodeling existing ones with government funds has been ongoing for years. According to some, constructing new structures such as museums or town halls can better address society’s changing needs. Alternatively, some argue that repairing current edifices is more financially sound and should not be overlooked. Both sides have their own merits, but I firmly believe money should be employed to develop new public structures.

 

Advocates of utilizing money in establishing new publicly shared constructions contend that it is necessary to keep up with the changing demands of society. Creating new public infrastructure that is specifically tailored to the community’s evolving requirements can be beneficial. The provision of modern facilities and state-of-the-art equipment in those buildings can definitely improve visitors’ overall experience. Also, new constructions can be designed to include environmentally friendly features, making them more sustainable and energy-efficient.

 

Supporters of refurbishing conventions, however, affirm that it is a more practical and budget-friendly choice. Updating old buildings can preserve their historical and cultural significance while minimizing waste and environmental harm. Additionally, remaking the current structures could be done more affordably than constructing novel ones.

 

In summary, while the option of renovating already-existing buildings can be more cost-effective, investing in new public buildings such as museums or town halls can offer more long-term benefits. Therefore, governments should prioritize and allocate resources to develop new establishments as long as those buildings meet the altering needs of society and contribute to a more sustainable future.

 

(250 words)

 

edifice (n): tòa nhà, dinh thự

remodel (v): tu sửa, sửa đổi

financially sound: hợp lý về tài chính

overlook (v): bỏ sót

employ something/someone (v): tận dụng cái gì/ai

advocate (n): người ủng hộ

keep up with something: theo kịp với, bắt kịp với

tailor something for/ to somebody/something (v): làm cho cái gì thích ứng với ai/cái gì

state-of-the-art (a): hiện đại, tiên tiên tiến nhất

environmentally friendly features: chức năng thân thiện với môi trường

energy-efficient (a) tiết kiệm năng lượng

refurbish (v) tân trang lại

budget-friendly (a) phù hợp ngân sách

novel (a) mới

renovate (v): nâng cấp, sửa chữa, đổi mới

allocate (v): cấp, phân bổ, phân phối

 

Cách sử dụng idioms ảnh hưởng điểm IELTS Writing như thế nào?

Muốn đạt 9.0 C&C, hãy hạn chế làm điều này

 

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772