(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

 

IELTS Writing Task 2 02/04/2023

 

Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Building cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0.

Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town halls rather than renovating the existing ones. To what extent do you agree or disagree?

Chấm bởi thầy Gary, cựu giám khảo

Band 8.0

TR 8, CC8, LR 8, GR 8

 

The heated debate between creating new public buildings versus remodeling existing ones with government funds has been ongoing for years. According to some, constructing new structures such as museums or town halls can better address society’s changing needs. Alternatively, some argue that repairing current edifices is more financially sound and should not be overlooked. Both sides have their own merits, but I firmly believe money should be employed to develop new public structures.

 

Advocates of utilizing money in establishing new publicly shared constructions contend that it is necessary to keep up with the changing demands of society. Creating new public infrastructure that is specifically tailored to the community’s evolving requirements can be beneficial. The provision of modern facilities and state-of-the-art equipment in those buildings can definitely improve visitors’ overall experience. Also, new constructions can be designed to include environmentally friendly features, making them more sustainable and energy-efficient.

 

Supporters of refurbishing conventions, however, affirm that it is a more practical and budget-friendly choice. Updating old buildings can preserve their historical and cultural significance while minimizing waste and environmental harm. Additionally, remaking the current structures could be done more affordably than constructing novel ones.

 

In summary, while the option of renovating already-existing buildings can be more cost-effective, investing in new public buildings such as museums or town halls can offer more long-term benefits. Therefore, governments should prioritize and allocate resources to develop new establishments as long as those buildings meet the altering needs of society and contribute to a more sustainable future.

 

(250 words)

 

edifice (n): tòa nhà, dinh thự

remodel (v): tu sửa, sửa đổi

financially sound: hợp lý về tài chính

overlook (v): bỏ sót

employ something/someone (v): tận dụng cái gì/ai

advocate (n): người ủng hộ

keep up with something: theo kịp với, bắt kịp với

tailor something for/ to somebody/something (v): làm cho cái gì thích ứng với ai/cái gì

state-of-the-art (a): hiện đại, tiên tiên tiến nhất

environmentally friendly features: chức năng thân thiện với môi trường

energy-efficient (a) tiết kiệm năng lượng

refurbish (v) tân trang lại

budget-friendly (a) phù hợp ngân sách

novel (a) mới

renovate (v): nâng cấp, sửa chữa, đổi mới

allocate (v): cấp, phân bổ, phân phối

 

Cách sử dụng idioms ảnh hưởng điểm IELTS Writing như thế nào?

Muốn đạt 9.0 C&C, hãy hạn chế làm điều này

 

Có thể bạn quan tâm
TĂNG TỪ 7.5 LÊN 8.5 ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 20/04/2023
TĂNG TỪ 7.5 LÊN 8.5 ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 20/04/2023

𝐓𝐀̆𝐍𝐆 𝐓𝐔̛̀ 𝟕.𝟓 𝐋𝐄̂𝐍 𝟖.𝟓 𝐖𝐑𝐈𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐒𝐊 𝟐 𝐂𝐇𝐔̉ Đ𝐄̂̀ 𝐂𝐑𝐈𝐌𝐄 𝐵𝑎̀𝑖 𝑠𝑢̛̉𝑎 đ𝑒̂̀ 𝑡ℎ𝑖 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 20/04/2023 - 𝑐ℎ𝑎̂́𝑚 𝑠𝑢̛̉𝑎 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑐𝑢̛̣𝑢 𝑔𝑖𝑎́𝑚 𝑘ℎ𝑎̉𝑜 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐦𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐬. 𝐎𝐭𝐡𝐞𝐫𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞...

IELTS Computer Writing Task 1 10/04/2023 (Band 9.0)
IELTS Computer Writing Task 1 10/04/2023 (Band 9.0)

VIẾT 3 LẦN ĐỂ CẢI THIỆN IELTS WRITING TASK 1 TỪ 7.0 LÊN 9.0  Bài sửa đề thi thật IELTS Writing 10/04/2023 - chấm bởi cựu giám khảo Lâu lâu cũng có 1 đề Map tương đối khoai, Mc IELTS xin phép up bài viết của 1 học viên. Điều đặc biệt là bạn này đã viết…tận 3 lần để xem...

Đề thi IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023
Đề thi IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023

IELTS Computer Writing Task 2 12/04/2023   Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Old People cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0. Some people believe that governments should take care of old people and...

    Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn

    * Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, sẽ không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn.