Phương pháp 4C để Phát Triển câu trả lời trong IELTS Speaking Part 3

Giới thiệu

Part 3 của phần thi IELTS Speaking đóng vai trò quan trọng, yêu cầu thí sinh đối mặt với các câu hỏi mang tính trừu tượng và cần được thảo luận sâu hơn. Việc tạo dựng một luận điểm có tổ chức, logic và rõ ràng là yếu tố then chốt để đạt điểm cao trong phần thi này. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết cho thí sinh trong việc bố trí và phát triển các ý kiến của mình một cách minh bạch và có hệ thống.

Nắm bắt cấu trúc Part 3

Trong part 3 của bài thi IELTS Speaking, thí sinh sẽ phải trả lời những câu hỏi không chỉ đơn thuần yêu cầu câu trả lời trực tiếp, mà còn cần sự phân tích, lập luận, và biện hộ. Câu hỏi ở phần này thường mang tính chất trừu tượng, có phạm vi rộng và thường xuyên liên quan đến các vấn đề xã hội, xu hướng hiện đại, hoặc các quan điểm cá nhân.

Các bước cần phải có cho 1  Một Luận Điểm Vững Chắc

Xác định rõ luận đề , quan điểm chính – Clear Opinion:

Nền tảng của một luận điểm có tính thuyết phục cao là việc xác định một luận đề chính rõ ràng và súc tích. Đây chính là luận điểm chính của bạn hoặc quan điểm về câu hỏi được đặt ra.

Chẳng hạn, nếu câu hỏi là “Do you think cities should invest more in public parks?”, luận đề chính có thể là “Yes, I firmly believe that city investment in public parks is essential for urban living”.

Luận đề này không chỉ là nền tảng cho toàn bộ câu trả lời của bạn, mà còn thiết lập một tông giọng chính cho những nội dung sẽ được trình bày tiếp theo.

Bằng chứng phụ trợ, liên hệ từ cuộc sống – Collaborating Observations:

Khi đã xác định quan điểm, việc cung cấp bằng chứng cụ thể từ đời sống  để hỗ trợ nó là vô cùng quan trọng. Bằng chứng này có thể là dữ liệu, số liệu thống kê, trải nghiệm cá nhân, hoặc các quan sát xung quanh.

Tiếp tục với ví dụ trên, bạn có thể nêu ra rằng “Research has shown that public parks reduce stress and improve the quality of life for city dwellers. In my own experience, the park in my neighborhood is a vital space for community interaction and recreation.”

Lập luận – Clear Reasoning :

Không chỉ trình bày bằng chứng; bạn cần phải giải thích tại sao chúng hỗ trợ chứng minh cho luận đề của bạn. Đây là lúc kỹ năng lập luận của bạn được phát huy.

 • Ví dụ, “The reason why parks are so important is that they offer a natural retreat in the midst of our busy urban lives. They provide a space for physical activities, which is essential for health, especially in densely populated areas where personal space is limited.”

Lời giải thích này làm nổi bật mối liên kết giữa bằng chứng và luận điểm chính của bạn.

Luận điểm phản biện và bác bỏ (Không bắt buộc)- Counter Opinions  and Rebuttal (Optional):

Trong một số trường hợp, việc nhận diện và bác bỏ các luận điểm phản biện có thể làm cho luận điểm của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này chứng tỏ bạn đã cân nhắc nhiều góc nhìn khác nhau.

 • Ví dụ, “Some might argue that investing in public transportation is more important than parks. While I agree that transportation is crucial, I believe that parks offer unique health and social benefits that are just as vital.” 

Cách tiếp cận này cho thấy bạn có khả năng tư duy phản biện và hiểu biết sâu sắc về vấn đề.

Kết luận: 

Luận điểm của bạn nên kết thúc bằng một phần tóm tắt ngắn gọn, củng cố lại luận đề chính của bạn. Điều này không chỉ là lặp lại những gì đã nói, mà là tổng hợp chặt chẽ các ý để củng cố quan điểm của bạn.

 • Ví dụ, “To conclude, investing in public parks enriches city living by offering health benefits, fostering community bonds, and providing a necessary balance to urban environments.”

Ví dụ

Ví dụ 1:

Câu hỏi: “Do you believe that technological advancements are making people less creative?”

Câu trả lời:

 • Clear Opinion: “Contrary to popular belief, I think technological advancements actually enhance people’s creativity rather than diminish it.”
 • Collaborating Observations: “For instance, digital art platforms and software like Adobe Photoshop have revolutionized the way artists create and share their work, offering tools that were unimaginable a few decades ago.”
 • Clear Reasoning: “These technologies provide an expanded range of possibilities for creative expression, allowing artists to experiment with new techniques and mediums that were not previously available.”
 • Counter Opinions: “Some might argue that technology makes people reliant on digital tools, thus stifling originality. However, I believe that technology is a tool that, when used wisely, can amplify human creativity by providing new avenues for expression and innovation.”

Ví dụ 2:

Câu hỏi: “Is it better for children to grow up in the countryside than in a big city?”

Câu trả lời:

 • Clear Opinion: “I firmly believe that growing up in the countryside offers more benefits for children than living in a big city.”
 • Collaborating Observations: “Children in rural areas usually have greater access to natural environments, like forests and fields, where they can play and explore freely. This exposure to nature is crucial for physical and mental health.”
 • Clear Reasoning: “Being close to nature helps children develop a sense of adventure and independence, and studies have shown that it can improve attention spans and reduce anxiety.”
 • Counter Opinions:  “While it’s argued that cities provide better educational and cultural opportunities, the peace and space of the countryside offer an environment more conducive to healthy child development, without the distractions and dangers of city life.”

Ví dụ 3:

Câu hỏi: “Should governments prioritize economic growth over environmental protection?”

Câu trả lời:

 • Clear Opinion: “I believe that environmental protection should be the priority for governments, even over economic growth.”
 • Collaborating Observations: “The recent increase in global natural disasters, driven by climate change, highlights the urgent need for environmental conservation. Economic growth is meaningless if our planet becomes uninhabitable.”
 • Clear Reasoning: “Sustainable practices can lead to long-term economic stability. For example, renewable energy sources not only protect the environment but also create new industries and jobs.”
 • Counter Opinions:  “Some argue that economic growth is essential for improving living standards. However, this growth should not come at the cost of environmental degradation. By focusing on sustainable development, we can ensure economic progress without sacrificing our ecological future.”
Tin tức liên quan
Các sai lầm cần tránh khi học IELTS Writing

Đối mặt với hành trình học IELTS Writing đầy thử thách, nhiều thí sinh thường băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet, rất nhiều tài nguyên học tập đã được chia sẻ rộng rãi, bao gồm các lời khuyên, bài viết mẫu và các dịch […]

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Chủ ngữ giả

Chủ ngữ giả là khối nội dung cơ bản trong tiếng Anh mà bất kỳ ai tìm hiểu về ngôn ngữ này đều phải nắm được. Đặc biệt, với những bạn đang có ý định thi IELTS, nắm bắt được kiến thức này giúp bạn diễn giải hay paraphrase lại một câu hiệu quả hơn. […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Những từ tiếng anh dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh có rất nhiều cặp từ đồng âm, có cách phát âm tương tự nhau hay cách viết khá tương đồng. Những từ này dễ dàng khiến bạn trở nên lúng túng khi nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Để giúp bạn phân biệt được những cặp từ này, Trung tâm Anh ngữ […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Paraphrase trong IELTS

Giới thiệu Paraphrase – Tái diễn đạt là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt là đối với các thí sinh dự thi IELTS. Paraphrase có thể hiểu là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn […]

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Từ vựng cho chủ đề Tourism

Tiếp nối chuyên mục về ý tưởng và từ vựng cho Chủ đề Du lịch (Phần 1), bài viết này sẽ khám phá thêm các vấn đề phát sinh từ ngành công nghiệp du lịch, cũng như các giải pháp để khắc phục.

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Các thì trong tiếng anh

Thì (Tenses) có vai trò hết sức quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Với tổng cộng 12 thì, chúng được phân thành ba thời điểm cơ bản: hiện tại, quá khứ và tương lai. Để có thể tiếp cận ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và chuyên sâu, việc hiểu rõ cũng như sử […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772