Kỹ năng đọc hiểu ẩn ý và cách suy luận trong IELTS Reading

Giới thiệu

Việc mở khóa kho tàng ý nghĩa văn bản ẩn giấu trong các đoạn IELTS Reading đòi hỏi kỹ năng phân tích sâu sắc của bạn. Mỗi từ ngữ, câu cú, đoạn văn được tác giả viết nên đều mang vô số ý nghĩa tiềm ẩn, tạo nên một “mê cung” cần sự hiểu biết trên nhiều mặt đang chờ được khám phá. Bài viết này nhằm mục đích thúc đẩy khả năng phân tích sâu, hướng dẫn thí sinh thông qua các phương pháp để vượt qua những đoạn văn lắt léo và nâng cao việc giải thích văn bản.

Làm rõ ngữ cảnh: Đọc hiểu đoạn văn

Việc tìm ra ý nghĩa của các từ và cụm từ trong câu và đoạn văn là điều cần thiết, điều đó làm sáng tỏ kĩ thuật của việc suy luận, sử dụng các chủ đề khác nhau trong cùng ngữ cảnh để làm văn bản trở nên rõ nghĩa hơn.

Ví dụ 1: 

Các từ và cụm từ không tồn tại biệt lập;  chúng bổ nghĩa cho nhau và cùng các yếu tố ngữ cảnh làm phong phú thêm ý nghĩa của đoạn văn.

“Sustainable practices in agriculture are indispensable. They foster an equilibrium, preventing the deleterious effects of conventional methods, which often precipitate environmental degradation.” Trong bối cảnh này, từ “deleterious” có vẻ khó hiểu, nhưng những từ xung quanh như “prevent” và ”environmental degradation” đóng vai trò là tín hiệu dẫn đường để suy luận ý nghĩa ra là có hại hoặc gây tổn hại.

Làm rõ bối cảnh cảm xúc: Chú ý tới giọng điệu của tác giả

Các ngữ cảnh cảm xúc của một đoạn văn, được thể hiện bằng giọng điệu của tác giả, giúp người đọc làm rõ được ý định và khéo léo nhận ra các ý nghĩa được nhấn mạnh, tạo điều kiện cho một mối liên hệ sâu sắc với những ý nghĩa tiềm ẩn.

Ví dụ: “In the theatre of contemporary economics, globalization plays a protagonist draped in the robes of opportunity, yet shadowed by the spectres of disparity and cultural erosion. It promenades on the global stage, orchestrating symphonies of interconnectedness, while simultaneously choreographing dances of discord in the socio-economic ballet.”

Tổng quan, đoạn văn miêu tả toàn cầu hóa như một lực lượng đa diện mang lại cả những tác động tích cực và tiêu cực trên sân khấu thế giới. Nó nhấn mạnh những mâu thuẫn cố hữu của toàn cầu hóa: mặc dù có thể tạo ra sự giàu có và kết nối mọi người lại với nhau, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và làm suy yếu đa dạng văn hóa. Việc sử dụng những ẩn dụ nghệ thuật nhấn mạnh sự phức tạp và tính chất động của ảnh hưởng toàn cầu hóa đối với thế giới.

Độ chính xác trong việc lựa chọn từ ngữ: Bản giao hưởng về mặt ngữ nghĩa

Giọng điệu của tác giả là một “dòng chảy ngầm” tinh tế, xuyên suốt các đoạn văn, mang theo cảm xúc và thái độ của người viết. Xem xét đoạn sau: “Technological leaps have undoubtedly propelled societies into eras of remarkable convenience, yet they also usher in realms of unprecedented ethical quandaries.” . Sự mâu thuẫn trong giọng điệu phản ánh một cảm giác về việc trân trọng đan xen với những mối quan tâm, thể hiện tính hai mặt của một vấn đề mà người đọc cần phân biệt để nắm bắt được bản chất của đoạn văn.

Tổng hợp thông tin: Xây dựng một sự hiểu biết toàn diện

Bắt tay vào việc tổng hợp các yếu tố khác nhau trong văn bản sẽ tạo ra sự hài hòa về mặt ý nghĩa, cho phép tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về ý định của tác giả.

Ví dụ: “Beneath the illustrious shadows of technological marvels, lies a terrain fertile with questions, where seeds of inquiry sprout into saplings of discourse, probing the ethical and societal dimensions of relentless innovation.”

Những tầng ý nghĩa xuất hiện khi các sợi thông tin được đan kết với nhau thông qua quá trình tổng hợp. “Diverse ecosystems embellish our planet, each a symphony of life. Their conservation is instrumental, fostering sustainability and nurturing biodiversity.” Ở đoạn văn này, sự liên kết giữa các hệ sinh thái, sự bảo tồn và tính bền vững cần được kết hợp với nhau để tiết lộ thông điệp tổng thể của đoạn văn.

Luyện tập:

 • Exercise 1:

“Urban landscapes have undergone monumental transformations, oscillating between periods of boom and stagnation. These fluctuations resonate with economic theories, elucidating patterns of growth and decline.”

Question: What does ‘oscillating’ imply in the passage?

 1. A) Booming
 2. B) Declining
 3. C) Alternating
 4. D) Stagnating

Answer Key: C) Alternating

 • Exercise 2:

“The art of storytelling transcends mere entertainment. It is an intricate web woven with threads of tradition, culture, and human psychology.”

Question: What is storytelling likened to?

 1. A) Entertainment
 2. B) Tradition
 3. C) An intricate web
 4. D) Human psychology

Answer Key: C) An intricate web

Thực hành: Nâng cao kỹ năng suy luận

 • Exercise 1: “Navigating the intricate interplays of geopolitical dynamics, nations craft tapestries of alliances and strategies, weaving patterns of cooperation, conflict, and mutual interests.”
  • Question: What does the phrase ‘tapestries of alliances and strategies’ infer?
  • Answer Key: Complex and carefully crafted relationships and plans between nations.
 • Exercise 2: “In the realms of artistic expression, music resonates as a universal language, echoing the melodies of cultural diversity, historical epochs, and the myriad emotions dwelling in the human soul.”
  • Question: What qualities are attributed to music in the passage?
  • Answer Key: Universality, reflection of cultural diversity, history, and human emotions.

Kết luận

Trong bản nhạc giao hưởng của từ và ý nghĩa trong các đoạn IELTS Reading, người đọc như được mời đến một vở ballet trong việc khám phá các kỹ năng phân tích phong phú. Trang bị các chiến lược về hiểu biết ngữ cảnh, giải thích giọng điệu, độ chính xác về ngữ nghĩa và kỹ năng tổng hợp, bạn sẽ có khả năng để toàn quyền chủ động làm rõ các bối cảnh văn bản với một sự hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn. Hành trình này tuy đầy thử thách nhưng có thể trở thành một cuộc phiêu lưu bổ ích khi đi vào chiều sâu ý nghĩa, hé lộ kho tàng ý định và cách diễn đạt ẩn giấu của tác giả.

Tin tức liên quan

Giới thiệu Để đạt được những điểm số cao trong hành trình chinh phục cuộc thi IELTS đòi hỏi người tham gia thi phải nắm vững và có vốn từ vựng phong phú. Mỗi phần của bài thi IELTS đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu kho từ vựng phong phú. Bài […]

Teacher Tri

Giới thiệu  Chào mừng đến với hành trình khám phá những “idioms” – thành ngữ trong phần thi IELTS Speaking. Thành ngữ không chỉ là những phép nói chuyện độc đáo trong biểu đạt ngôn ngữ mà còn là kho tàng sâu rộng của việc biểu thị văn hóa. Trong bài thi IELTS Speaking, việc […]

Teacher Tri

Idioms

Hiểu rõ và thành thạo các thành ngữ (Idiom) là một yếu tố quan trọng để ghi điểm cao cho phần thi IELTS Speaking.

Teacher Tri

Bí quyết nâng cao kỹ năng nói trong bài thi IELTS Speaking Đối với nhiều học viên, bài thi IELTS Speaking thường được coi là một thách thức lớn. Khác với việc viết và đọc, việc nói đòi hỏi sự phản xạ tức thì và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, […]

Teacher Tri

PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG C U TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING PART 1

GIỚI THIỆU Speaking được xem như là một trong những phần thi thử thách và quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS. Trong phần này, thí sinh phải trả lời những câu hỏi theo 3 phần và mỗi phần có độ khó nhất định riêng. Ở phần 1, bạn sẽ được hỏi về những câu […]

Teacher Tri

Giới thiệu IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng đầu, với phần Nghe tập trung chủ yếu vào khả năng đọc hiểu. Một kỹ năng khá quan trọng và được đánh giá khá cao ở đây là Paraphrasing: diễn đạt lại một câu trong khi vẫn giữ nguyên được ý nghĩa ban […]

Teacher Tri

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu