Kỹ năng đọc hiểu ẩn ý và cách suy luận trong IELTS Reading

Giới thiệu

Việc mở khóa kho tàng ý nghĩa văn bản ẩn giấu trong các đoạn IELTS Reading đòi hỏi kỹ năng phân tích sâu sắc của bạn. Mỗi từ ngữ, câu cú, đoạn văn được tác giả viết nên đều mang vô số ý nghĩa tiềm ẩn, tạo nên một “mê cung” cần sự hiểu biết trên nhiều mặt đang chờ được khám phá. Bài viết này nhằm mục đích thúc đẩy khả năng phân tích sâu, hướng dẫn thí sinh thông qua các phương pháp để vượt qua những đoạn văn lắt léo và nâng cao việc giải thích văn bản.

Làm rõ ngữ cảnh: Đọc hiểu đoạn văn

Việc tìm ra ý nghĩa của các từ và cụm từ trong câu và đoạn văn là điều cần thiết, điều đó làm sáng tỏ kĩ thuật của việc suy luận, sử dụng các chủ đề khác nhau trong cùng ngữ cảnh để làm văn bản trở nên rõ nghĩa hơn.

Ví dụ 1: 

Các từ và cụm từ không tồn tại biệt lập;  chúng bổ nghĩa cho nhau và cùng các yếu tố ngữ cảnh làm phong phú thêm ý nghĩa của đoạn văn.

“Sustainable practices in agriculture are indispensable. They foster an equilibrium, preventing the deleterious effects of conventional methods, which often precipitate environmental degradation.” Trong bối cảnh này, từ “deleterious” có vẻ khó hiểu, nhưng những từ xung quanh như “prevent” và ”environmental degradation” đóng vai trò là tín hiệu dẫn đường để suy luận ý nghĩa ra là có hại hoặc gây tổn hại.

Làm rõ bối cảnh cảm xúc: Chú ý tới giọng điệu của tác giả

Các ngữ cảnh cảm xúc của một đoạn văn, được thể hiện bằng giọng điệu của tác giả, giúp người đọc làm rõ được ý định và khéo léo nhận ra các ý nghĩa được nhấn mạnh, tạo điều kiện cho một mối liên hệ sâu sắc với những ý nghĩa tiềm ẩn.

Ví dụ: “In the theatre of contemporary economics, globalization plays a protagonist draped in the robes of opportunity, yet shadowed by the spectres of disparity and cultural erosion. It promenades on the global stage, orchestrating symphonies of interconnectedness, while simultaneously choreographing dances of discord in the socio-economic ballet.”

Tổng quan, đoạn văn miêu tả toàn cầu hóa như một lực lượng đa diện mang lại cả những tác động tích cực và tiêu cực trên sân khấu thế giới. Nó nhấn mạnh những mâu thuẫn cố hữu của toàn cầu hóa: mặc dù có thể tạo ra sự giàu có và kết nối mọi người lại với nhau, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và làm suy yếu đa dạng văn hóa. Việc sử dụng những ẩn dụ nghệ thuật nhấn mạnh sự phức tạp và tính chất động của ảnh hưởng toàn cầu hóa đối với thế giới.

Độ chính xác trong việc lựa chọn từ ngữ: Bản giao hưởng về mặt ngữ nghĩa

Giọng điệu của tác giả là một “dòng chảy ngầm” tinh tế, xuyên suốt các đoạn văn, mang theo cảm xúc và thái độ của người viết. Xem xét đoạn sau: “Technological leaps have undoubtedly propelled societies into eras of remarkable convenience, yet they also usher in realms of unprecedented ethical quandaries.” . Sự mâu thuẫn trong giọng điệu phản ánh một cảm giác về việc trân trọng đan xen với những mối quan tâm, thể hiện tính hai mặt của một vấn đề mà người đọc cần phân biệt để nắm bắt được bản chất của đoạn văn.

Tổng hợp thông tin: Xây dựng một sự hiểu biết toàn diện

Bắt tay vào việc tổng hợp các yếu tố khác nhau trong văn bản sẽ tạo ra sự hài hòa về mặt ý nghĩa, cho phép tạo ra một cái nhìn toàn cảnh về ý định của tác giả.

Ví dụ: “Beneath the illustrious shadows of technological marvels, lies a terrain fertile with questions, where seeds of inquiry sprout into saplings of discourse, probing the ethical and societal dimensions of relentless innovation.”

Những tầng ý nghĩa xuất hiện khi các sợi thông tin được đan kết với nhau thông qua quá trình tổng hợp. “Diverse ecosystems embellish our planet, each a symphony of life. Their conservation is instrumental, fostering sustainability and nurturing biodiversity.” Ở đoạn văn này, sự liên kết giữa các hệ sinh thái, sự bảo tồn và tính bền vững cần được kết hợp với nhau để tiết lộ thông điệp tổng thể của đoạn văn.

Luyện tập:

 • Exercise 1:

“Urban landscapes have undergone monumental transformations, oscillating between periods of boom and stagnation. These fluctuations resonate with economic theories, elucidating patterns of growth and decline.”

Question: What does ‘oscillating’ imply in the passage?

 1. A) Booming
 2. B) Declining
 3. C) Alternating
 4. D) Stagnating

Answer Key: C) Alternating

 • Exercise 2:

“The art of storytelling transcends mere entertainment. It is an intricate web woven with threads of tradition, culture, and human psychology.”

Question: What is storytelling likened to?

 1. A) Entertainment
 2. B) Tradition
 3. C) An intricate web
 4. D) Human psychology

Answer Key: C) An intricate web

Thực hành: Nâng cao kỹ năng suy luận

 • Exercise 1: “Navigating the intricate interplays of geopolitical dynamics, nations craft tapestries of alliances and strategies, weaving patterns of cooperation, conflict, and mutual interests.”
  • Question: What does the phrase ‘tapestries of alliances and strategies’ infer?
  • Answer Key: Complex and carefully crafted relationships and plans between nations.
 • Exercise 2: “In the realms of artistic expression, music resonates as a universal language, echoing the melodies of cultural diversity, historical epochs, and the myriad emotions dwelling in the human soul.”
  • Question: What qualities are attributed to music in the passage?
  • Answer Key: Universality, reflection of cultural diversity, history, and human emotions.

Kết luận

Trong bản nhạc giao hưởng của từ và ý nghĩa trong các đoạn IELTS Reading, người đọc như được mời đến một vở ballet trong việc khám phá các kỹ năng phân tích phong phú. Trang bị các chiến lược về hiểu biết ngữ cảnh, giải thích giọng điệu, độ chính xác về ngữ nghĩa và kỹ năng tổng hợp, bạn sẽ có khả năng để toàn quyền chủ động làm rõ các bối cảnh văn bản với một sự hiểu biết sâu sắc và rõ ràng hơn. Hành trình này tuy đầy thử thách nhưng có thể trở thành một cuộc phiêu lưu bổ ích khi đi vào chiều sâu ý nghĩa, hé lộ kho tàng ý định và cách diễn đạt ẩn giấu của tác giả.

Tin tức liên quan
Leisure Time IELTS Speaking

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh mẽ với giám khảo trong phần thi chủ đề Leisure Time IELTS Speaking? Đây không chỉ là cơ hội để bạn chia sẻ về sở thích và cách bạn tận hưởng thời gian rảnh rỗi, mà còn là dịp để thể […]

Tác giả: Mc IELTS

Money IELTS Speaking

“Tiền bạc” được xem là chủ đề hấp dẫn và đa chiều trong bài thi IELTS Speaking. Bởi topic này đòi hỏi bạn phải thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và khả năng diễn đạt linh hoạt về việc quản lý tài chính cá nhân và sự tác động của đồng tiền trong xã […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Before

Before là một từ đa chức năng có thể được sử dụng như giới từ, liên từ và trạng từ. Mỗi vai trò của Before mang đến những cách dùng và ý nghĩa khác nhau, giúp câu văn trở nên phong phú và chính xác hơn. Do đó, việc hiểu rõ cấu trúc, công thức […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Name

Chủ đề IELTS Name trong phần thi Speaking Part 1 sẽ là cơ hội để bạn giới thiệu bản thân và giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên với giám khảo. Do đó, một câu trả lời tự nhiên, mạch lạc và sử dụng từ vựng chính xác có thể giúp bạn ghi điểm ngay […]

Tác giả: Mc IELTS

Technology IELTS Speaking

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cuộc sống của chúng ta và không ngạc nhiên khi chủ đề Technology trở thành một phần quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Để giúp bạn tự tin và nổi bật trong kỳ thi, bài viết này của Mc IELTS sẽ tổng hợp từ vựng quan trọng […]

Tác giả: Mc IELTS

Topic Environment Speaking

Topic Environment Speaking IELTS không chỉ là cơ hội để bạn thể hiện kiến thức về môi trường, mà còn là dịp để bạn chứng tỏ khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật một cách lưu loát và chính xác. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772