IELTS Speaking Part 2: Topic Christmas

IELTS speaking christmas

 

Sắp đến Giáng Sinh rồi, hãy cùng học một số từ vựng liên quan đến chủ đề Christmas thông qua phần IELTS Speaking Part 2 dưới đây nhé.

 

Question:

 

Describe a public holiday celebrated in your country.
• When it is celebrated?
• Why it is celebrated?
• What people do on that day?
• What you do on that day?

Model Answer:

 

The national holiday I feel like telling you about the most is Christmas. Basically, it is a religious festival celebrated by Christians to commemorate the birth of Jesus Christ on the 24th and 25th of December every year.

 

Even though there has never been a recognized national celebration for it in Vietnam, people can freely go to churches and cathedrals either in the morning or the early evening on Christmas. No one is supposed to take a day off from work. Even students of all ages are expected to go to school those two days.

 

Nonetheless, many opinions have been heard saying that the week of Christmas should be the most enjoyable time of the year. First of all, it has the nicest weather condition. Secondly, streets that run through the Christian neighborhoods around the city I live in are seen in full of gripping colorful decorations including Christmas trees, Santa Claus, fake snow, snowmen, fairy lights, tinsels, and wreaths. Moreover, cheerful melodies of familiar  Christmas songs spread across those communities.

 

For me personally, Christmas may not be a national holiday in our home country, but it has long become an excellent occasion to spend some precious time hanging around our beloved family members and close friends, exchanging gifts with them, and taking lots of memorable photos.

Vocabulary

 

=> Christian (as a noun) /ˈkrɪsʧən/: người theo Thiên Chúa giáo

E.g: My younger half-sisters are Christians.

 

=> commemorate /kəˈmɛməˌreɪt/: kỷ niệm, tưởng nhớ

E.g: We commemorate the founding of our nation with a public holiday.

 

=> recognize /ˈrɛkəgˌnaɪz/: nhận biết, nhận ra, công nhận

E.g: We fully recognize the need to improve communications.

 

=> cathedral /kəˈθidrəl/: thánh đường

E.g: The baby was christened in St. Paul’s Cathedral.

 

=> take a day/days off from work /teɪk ə deɪ ɔf frʌm wɜrk/: nghỉ làm một/vài ngày

E.g: She refuses to take a few days off from work.

 

=> decoration /ˌdɛkəˈreɪʃən/: nội dung/chi tiết trang trí

E.g: They are suitable to install in public construction and house decoration, specially for commercial fitment.

 

 

=> fairy lights /ˈfɛri laɪts/: dây đèn trang trí

E.g: Don’t leave fairy lights unattended for long periods of time whilst switched on.

 

=> tinsel /ˈtɪnsəl/: dây kim tuyến sặc sỡ

E.g: Tinsel can be dangerous for dogs.

 

=> wreath /riθ/: vòng hoa

E.g: The President ended his visit by laying a wreath at the war memorial.

 

=> cheerful /ˈʧɪrfəl/: hớn hở, vui mừng, hân hoan

E.g: His cheerful joke made us forget our weariness.

 

Xem thêm chủ đề Speaking Part 1

Tin tức liên quan

Giới thiệu Để đạt được những điểm số cao trong hành trình chinh phục cuộc thi IELTS đòi hỏi người tham gia thi phải nắm vững và có vốn từ vựng phong phú. Mỗi phần của bài thi IELTS đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sở hữu kho từ vựng phong phú. Bài […]

Teacher Tri

Giới thiệu  Chào mừng đến với hành trình khám phá những “idioms” – thành ngữ trong phần thi IELTS Speaking. Thành ngữ không chỉ là những phép nói chuyện độc đáo trong biểu đạt ngôn ngữ mà còn là kho tàng sâu rộng của việc biểu thị văn hóa. Trong bài thi IELTS Speaking, việc […]

Teacher Tri

Idioms

Hiểu rõ và thành thạo các thành ngữ (Idiom) là một yếu tố quan trọng để ghi điểm cao cho phần thi IELTS Speaking.

Teacher Tri

Bí quyết nâng cao kỹ năng nói trong bài thi IELTS Speaking Đối với nhiều học viên, bài thi IELTS Speaking thường được coi là một thách thức lớn. Khác với việc viết và đọc, việc nói đòi hỏi sự phản xạ tức thì và khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách trôi chảy, […]

Teacher Tri

PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG C U TRẢ LỜI TRONG IELTS SPEAKING PART 1

GIỚI THIỆU Speaking được xem như là một trong những phần thi thử thách và quan trọng nhất trong kỳ thi IELTS. Trong phần này, thí sinh phải trả lời những câu hỏi theo 3 phần và mỗi phần có độ khó nhất định riêng. Ở phần 1, bạn sẽ được hỏi về những câu […]

Teacher Tri

Giới thiệu IELTS là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hàng đầu, với phần Nghe tập trung chủ yếu vào khả năng đọc hiểu. Một kỹ năng khá quan trọng và được đánh giá khá cao ở đây là Paraphrasing: diễn đạt lại một câu trong khi vẫn giữ nguyên được ý nghĩa ban […]

Teacher Tri

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu