Sắp đến 20/11 rồi, hãy cùng dành những lời chúc tươi đẹp nhất đến những thầy cô giáo mà chúng ta thương yêu nhất. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu bạn tận dụng được kiến thức IELTS của mình để gửi những lời chúc bằng tiếng Anh nữa đấy! Hãy cùng học một số từ vựng liên quan đến chủ đề Teachers’ Day thông qua phần IELTS Speaking Part 2 dưới đây nhé.

 

Question:

Describe Your Favorite Teacher

You should say:

What this teacher looks like

What sort of person this teacher is

What this teacher helped you to learn

And explain why this teacher is your favorite

Model Answer:

What comes up to my mind as I read this topic is a vivid image of a person whom I consider one of the greatest teachers this life has granted me. She was the English teacher for sixth-grade classes at my middle school, and her full name was Nguyễn Thị Diệu Tâm. You might be wondering how both her name and her appearance have stuck in my mind for such a long time. It would be quite an interesting story to share.

 

At school, Ms. Tâm was a perfect role model for all the other teachers and students to learn from. Her teaching methods were admirably outstanding, and she never failed to convince her students of English as a fascinating language to explore, not a stressful subject to wrap their heads around. Not only did she always remain in the role of an industrious and highly responsible teacher, but Ms. Tâm also acted as a truly kindhearted friend everyboby would love to cherish.

 

There was a time I got so frustrated by something that I just sat alone in the corner of the classroom, not wanting to talk to anybody. Ms. Tâm was the only one who walked to me, sat down by my side, and started saying, “I know you’re going through a really tough time, but you’ve got to understand that sometimes having a shoulder to cry on or someone to lend you an ear, if not the best cure for your depression, is undoubtedly an effective way to relieve you of a considerable degree of the discomfort you’ve had for some time. You should never keep in you heart anything that disturbs you all the time; you’ve got to let it go, and one way of doing that is to share your feelings with the person that you know you can totally rely on.” At that very moment, I came to realize that Ms. Tâm was meant to be my second family. Even right now, I don’t think my memories of her can ever fade away; in fact, they may last for eternity.

Nhanh tay đăng ký thi xếp lớp miễn phí để hưởng trọn học bổng IELTS tại link sau đây nhé:
 
??? ĐÂY

Vocabulary:

 

=> vivid /ˈvɪvəd/: sinh động, sáng chói

E.g: He gave a vivid account of his life as a fighter pilot.

 

=> grant /grænt/: ban tặng

E.g: I would love to be able to grant my mom’s wish.

 

=> role model  /rəʊl ˈmɒdl/: hình mẫu, tấm gương để noi theo

E.g: She is a good role model for young players with her excellent attitude and obvious love of the game.

 

=> admirably /ˈædmərəbli/: thật đáng ngưỡng mộ

E.g: Peter had dealt admirably with the sudden questions about Keith.

 

=> outstanding /aʊtˈstændɪŋ/: vượt trội, xuất sắc, nổi bật

E.g: Derartu is an outstanding athlete and deserved to win.

 

=> convince (somebody) of (something) /kənˈvɪns/: thuyết phục ai đó về điều gì

E.g: He managed to convince the jury of his innocence.

 

=> fascinating /ˈfæsəˌneɪtɪŋ/: hấp dẫn, gây mê hoặc

E.g: The teacher brought history alive with fascinating stories.

 

=> stressful /ˈstrɛsfəl/: gây căng thẳng, tạo áp lực

E.g: A stressful job can actually be a status symbol.

 

=> wrap one’s head around (idiom): cố gắng để hiểu được điều gì

E.g: AI is deemed a challenging research discipline even for the world’s greatest science minds to wrap their heads around.

 

=> industrious /ɪnˈdʌstriəs/: cần cù, siêng năng

E.g: The Japanese are an industrious people.

 

=> kindhearted /kaɪnd-ˈhɑrtəd/: nhân hậu, tốt bụng

E.g: He owes his life to a kindhearted man.

 

=> cherish /ˈʧɛrɪʃ/: yêu mến, trân trọng, quý mến

E.g: In marriage, a man promises to cherish his wife.

 

=> frustrate /ˈfrʌˌstreɪt/: khiến bực mình, gây phát cáu

E.g: Tongue twisters always frustrate me because I cannot say them correctly.

 

=> a shoulder to cry on /ə ˈʃoʊldər tu kraɪ ɑn/: (dùng để chỉ một người biết lắng nghe và an ủi người khác khi họ đau buồn)

E.g: If you ever need a shoulder to cry on, just call me.

 

=> lend (somebody) an ear /lɛnd ən ir/: lắng nghe mọi cảm xúc và tâm tư (của ai đó)

E.g: They are always willing to lend an ear and offer what advice they can.

 

=> cure /kjʊr/: cách chữa trị, phương thức cứu chữa

E.g: It is my belief that we will find a cure for cancer in the next ten years.

 

=> depression /dɪˈprɛʃən/: phiền muộn, sự buồn rầu

E.g: The good mood left me, and I sank into depression.

 

=> degree /dɪˈgri/: mức độ

E.g: I agree with you to a certain degree.

 

=> discomfort /dɪˈskʌmfərt/: sự khó chịu, thiếu tiện nghi

E.g: You should be able to drive without discomfort after about two weeks.

 

=> let (something) go /lɛt goʊ/: cho qua/bỏ qua (chuyện gì) đi

E.g: If you feel sad for burying it in your heart, then just smile and let it go.

 

=> second family /ˈsɛkənd ˈfæməli/: (dùng để chỉ một người hay những ai gần gũi và thân thương như chính gia đình ruột thịt với mình)

E.g: Lan is like his second family.

 

=> fade /feɪd/: phai mờ, phai nhòa

E.g: Love may fade with the season, but some friendships are year round.

Xem thêm chủ đề Speaking Part 1

Tin tức liên quan
IELTS culture

Topic Speaking IELTS Culture không chỉ là chủ đề kiểm tra kỹ năng sử dụng tiếng Anh, mà còn yêu cầu bạn thể hiện sự hiểu biết về các nền văn hóa đa dạng. Đây là cơ hội để bạn chia sẻ những câu chuyện độc đáo và quan điểm cá nhân sâu sắc về […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Animals

Bạn có biết rằng chủ đề Animals trong IELTS Speaking có thể gợi mở những câu chuyện thú vị và cũng là cơ hội thể hiện sự hiểu biết của bạn về thế giới động vật? Chủ đề này mở ra nhiều khía cạnh đa dạng để bạn khám phá, chẳng hạn như việc mô […]

Tác giả: Mc IELTS

Relationship IELTS Speaking Part 1, 2, 3

Bạn đã bao giờ nghĩ rằng những mối quan hệ xung quanh mình có thể trở thành chủ đề thú vị trong bài thi IELTS Speaking? Từ những câu chuyện về gia đình, bạn bè cho đến những góc nhìn sâu sắc về tình yêu và các mối quan hệ xã hội, chủ đề này […]

Tác giả: Mc IELTS

Small Business IELTS Speaking

Khi tham gia kỳ thi IELTS Speaking và gặp phải chủ đề Small Business, bạn sẽ có cơ hội để chia sẻ những câu chuyện thú vị về những người khởi nghiệp, những thách thức và thành công của họ. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu chỉn […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Speaking Plants

Trong bài thi IELTS Speaking, chủ đề Plants không chỉ nói về vấn đề xoay quanh cây cối, mà còn là cơ hội để bạn tìm hiểu về thiên nhiên, thể hiện kiến thức và khả năng diễn đạt của mình. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những câu trả […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Topic Advice

Hiện nay, chủ đề Speaking IELTS Topic Advice thường xuất hiện và đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng trả lời mạch lạc, thuyết phục. Dp đó, đây vừa là cơ hội để bạn thể hiện khả năng tiếng Anh, vừa là dịp để bạn chia sẻ những kinh nghiệm và góc nhìn cá nhân […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772