Chúc mừng bạn Trúc Thảo Phương, đã xuất sắc cải thiện điểm Overall từ 4.0 lên 7.0 chỉ sau 1 khóa học IELTS Foundation. Trong đó, cả Speaking và Writing bạn đều tăng 1.5-2.0. Đạt được thành tích như vậy, một phần vì bạn đã theo sát lộ trình học của lớp Foundation, tích cực […]

Tác giả: Bảo Việt

Học viên sau khi tham gia các khóa học tại Mc IELTS nghĩ gì? Xem thêm bảng vàng thành tích các học viên tại Mc IELTS   Trúc Thảo Phương – IELTS 4.0 lên 7.0 CHỈ SAU MỘT KHÓA HỌC Lớp IELTS Foundation (đầu vào 4.0) Chúc mừng bạn Trúc Thảo Phương, đã xuất sắc […]

Tác giả: Bảo Việt

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772