Học viên tại Mc IELTS nghĩ gì? Xem thêm bảng vàng thành tích các học viên tại Mc IELTS Tim Black – IELTS 8.5 Lớp IELTS Advanced (đầu vào 6.0) Bạn Tim Black cũng là một nhân vật rất nổi bật trong giới IELTS. Bạn ấy cũng lựa chọn Mc IELTS là nơi cải thiện […]

Bảo Việt

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu