IELTS Speaking Part 1: Topic Reading

 

ielts speaking reading

 

Topic Speaking Reading cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà.

 

Speaking Model Answers

 

1. Do you like reading, and how often do you do it?

 

To be honest, reading was completely not my cup of tea when I was a small kid. Apart from comics, I found no other types of books, articles, magazines, or newspapers interesting to read at all. However, things changed as I grew older. Reading is now an indispensable activity in my daily routine, and I usually spend a minimum of two hours on it.

 

2. Do you read for pleasure or to get information, and what do you like to read?

 

My primary purpose of reading is to fulfill my eternal passion for lifelong learning. As I continue to read as much as I’m capable of every day, I keep encountering and acquiring abundant new pieces of knowledge and experience that all turn out to be an enormous contribution to my continual progress of self-development as well as to my career advancement. Now, any sort of reading I do has to benefit me one way or another.

 

 

3. Where do you usually read?

 

It doesn’t matter where I choose to do a reading as long as my mind feels absolutely free. Wherever Internet access exists, I always find a place to spend time reading because I am reading a lot more online materials than printed or handwritten ones in this day and age.

 

Vocabulary

 

=> someone’s cup of tea (idiom) /kʌp ʌv ti/: thuộc sở thích/điều yêu thích của ai đó

E.g: Video games are almost every teenager’s cup of tea.

 

=> apart from /əˈpɑrt frʌm/: ngoại trừ

E.g: Apart from vaccines, there is no known way to protect against meningitis.

 

=> comic (comic book) /ˈkɑmɪk/: truyện tranh

E.g: Today’s comics are more lean, aggressive characters who rely heavily on sarcasm and politics for their laughs.

 

=> indispensable /ˌɪndɪˈspɛnsəbəl/: không thể thiếu

E.g: Air, water, and food are indispensable to life.

 

=> a minimum of /ə ˈmɪnəməm ʌv/: tối thiểu, ít nhất

E.g: Our classes each need a minimum of 10 students to open.

 

=> primary /ˈpraɪˌmɛri/: nguyên gốc, hàng đầu, chủ yếu, chính

E.g: The economy was the primary focus of the debate.

 

=> eternal /ɪˈtɜrnəl/: vĩnh cửu, mãi mãi

E.g: Wisdom comes with age, but some would rather have eternal youth.

 

=> lifelong learning /ˈlaɪˈflɔŋ ˈlɜrnɪŋ/: việc học tập suốt đời

E.g: Many colleges and universities have lifelong learning programs.

 

=> encounter /ɪnˈkaʊntər/: bắt gặp, gặp phải

E.g: For my action to be free, it was necessary that it should encounter no obstacles.

 

=> acquire /əˈkwaɪər/: tiếp thu, thâu vào

E.g: We meet at very short intervals, not having had time to acquire any new value for each other.

 

=> abundant /əˈbʌndənt/: dồi dào, thật nhiều, phong phú

E.g: Pigs and goats were then abundant on the islands.

 

=> enormous /ɪˈnɔrməs/: vĩ đại, to lớn, khổng lồ

E.g: Alex was the reluctant heir to an enormous amount of land and money.

 

 

=> self-development /sɛlf-dɪˈvɛləpmənt/: sự phát triển cá nhân bản thân

E.g: Staff, however, are also expected to take responsibility for their own self-development.

 

=> as well as /æz wɛl æz/: cũng như

E.g: In essence, parents become teachers as well as nurturers, providers of guidance as well as affection.

 

=> career advancement /kəˈrɪr ədˈvænsmənt/: sự phát triển, nâng cao nghề nghiệp

E.g: Where possible, promote staff within to show career advancement.

 

=> one way or another /wʌn weɪ ɔr əˈnʌðər/: không cách này thì cũng cách khác

E.g: You’re always helping me out one way or another.

 

=> in this day and age /ɪn ðɪs deɪ ænd eɪʤ/: thời buổi bây giờ, ngày nay

E.g: Gift giving can be tricky in this day and age.

Tin tức liên quan
Các sai lầm cần tránh khi học IELTS Writing

Đối mặt với hành trình học IELTS Writing đầy thử thách, nhiều thí sinh thường băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu. Ngày nay, với sự hỗ trợ của internet, rất nhiều tài nguyên học tập đã được chia sẻ rộng rãi, bao gồm các lời khuyên, bài viết mẫu và các dịch […]

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Chủ ngữ giả

Chủ ngữ giả là khối nội dung cơ bản trong tiếng Anh mà bất kỳ ai tìm hiểu về ngôn ngữ này đều phải nắm được. Đặc biệt, với những bạn đang có ý định thi IELTS, nắm bắt được kiến thức này giúp bạn diễn giải hay paraphrase lại một câu hiệu quả hơn. […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Những từ tiếng anh dễ nhầm lẫn

Trong tiếng Anh có rất nhiều cặp từ đồng âm, có cách phát âm tương tự nhau hay cách viết khá tương đồng. Những từ này dễ dàng khiến bạn trở nên lúng túng khi nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh. Để giúp bạn phân biệt được những cặp từ này, Trung tâm Anh ngữ […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Paraphrase trong IELTS

Giới thiệu Paraphrase – Tái diễn đạt là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt là đối với các thí sinh dự thi IELTS. Paraphrase có thể hiểu là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn […]

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Từ vựng cho chủ đề Tourism

Tiếp nối chuyên mục về ý tưởng và từ vựng cho Chủ đề Du lịch (Phần 1), bài viết này sẽ khám phá thêm các vấn đề phát sinh từ ngành công nghiệp du lịch, cũng như các giải pháp để khắc phục.

Tác giả: Teacher Ngoc Trinh

Các thì trong tiếng anh

Thì (Tenses) có vai trò hết sức quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Với tổng cộng 12 thì, chúng được phân thành ba thời điểm cơ bản: hiện tại, quá khứ và tương lai. Để có thể tiếp cận ngữ pháp tiếng Anh cơ bản và chuyên sâu, việc hiểu rõ cũng như sử […]

Tác giả: Nguyễn Tan

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772