Common mistakes Vietnamese make on writing task 1 and 2 mistakes with who

Can you see what’s wrong with each of the following sentences? (all the sentences below are real sentences written by Vietnamese students for IELTS)

 1. The graph indicates the percentage of people in Great Britain chose to live alone by age and gender in 2004/05.
 2. Overall, the ratio of males and females lived alone increased by age and more young and
  middle-aged men did so than women while this trend reversed as people came to retirement age.
 3. As can be seen from the graph, there was a slightly higher percentage of males than females lived alone in the 16-24 and 45-64 age groups with about 5% and 17% respectively.
 4. Female members used the health club saw an increase in numbers over the summer months.
 5. The older women aged over 65 went to the gym made up 32% while this figure for men was about 25%.
 6. From June to September rates peaked regarding the number of members participated in the health club
 7. There have been various cases of escaped criminals pose a genuine threat to society while running from the law.
 8. It cannot be denied there are many people tend to spend too much effort on seeking happiness yet never find it.

All of the above sentences are missing the word “who.” This word is a relative pronoun and you should review your grammar rules about such pronouns.

Remember, a relative pronoun is a pronoun that introduces a relative clause. It is called a “relative” pronoun because it “relates” to the word that its relative clause modifies (adds information to). Here is an example:

 • The person who phoned me last night is my teacher.

In the above example, “who”:

 • relates to “The person”, which “who phoned me last night” modifies
 • introduces the relative clause “who phoned me last night”

There are five relative pronouns: whowhomwhosewhich, and that.

Who (subject) and whom (object) are generally only for people. Whose is for possession. Which is for things. That can be used for things and people (but remember to review more details about usage of these pronouns – just Google them).

Here are the answers for the 8 sentences above:

 1. The graph indicates the percentage of people in Great Britain who chose to live alone by age and gender in 2004/05.
 2. Overall, the ratio of males and females who lived alone increased by age and more young and middle-aged men did so than women while this trend reversed as people came to retirement age.
 3. As can be seen from the graph, there was a slightly higher percentage of males than females who lived alone in the 16-24 and 45-64 age groups with about 5% and 17% respectively.
 4. Female members who used the health club saw an increase in numbers over the summer months.
 5. The older women aged over 65 who went to the gym made up 32% while this figure for men was about 25%.
 6. From June to September rates peaked regarding the number of members who participated in the health club
 7. There have been various cases of escaped criminals who pose a genuine threat to society while running from the law.
 8. It cannot be denied there are many people who tend to spend too much effort on seeking happiness yet never find it.

Remember that missing “who” in a sentence will lead to reducing your grammar score so review your relative pronouns and DON’T make a common mistake that’s easy to avoid like this one.

Tin tức liên quan
Cấu trúc Suggest

Trong tiếng Anh, Suggest không chỉ là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng để đưa ra đề xuất, mà còn thể hiện sự khéo léo trong giao tiếp. Trong bài viết này, Mc IELTS sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các công thức và cách dùng của cấu trúc Suggest, […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Although Despite In spite of

Trong tiếng Anh, để diễn đạt sự tương phản, chúng ta có thể sử dụng các liên từ và giới từ như Although, Despite, In spite of, Though và Even Though. Tuy nhiên giữa những từ này có sự khác nhau về cấu trúc và ngữ cảnh sử dụng, gây ra không ít nhầm lẫn […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ bất định (Indefinite Pronouns)

Đại từ bất định là điểm ngữ pháp mang đến sự linh hoạt trong việc diễn đạt, giúp người học tiếng Anh xử lý tình huống giao tiếp một cách hiệu quả mà không cần nêu rõ đối tượng cụ thể. Qua bài viết này, Trung tâm Anh ngữ Mc IELTS sẽ giải thích chi […]

Tác giả: Mc IELTS

Đại từ sở hữu (Noun clause)

Đại từ sở hữu (Possessive Pronouns) là một phần ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh, giúp chúng ta thể hiện sự sở hữu một cách hiệu quả cũng như giúp việc trình bày ngắn gọn hơn. Qua bài viết này, Mc IELTS sẽ cùng bạn khám phá cách phân loại và sử dụng […]

Tác giả: Mc IELTS

Mệnh đề danh từ

Hiện nay, việc hiểu rõ các cấu trúc ngữ pháp phức tạp như mệnh đề danh từ (noun clause) không chỉ giúp cải thiện đáng kể kỹ năng ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa để thành công trong các kỳ thi quốc tế như IELTS. Noun clause sở hữu chức năng đa dạng như […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Spend

Cấu trúc Spend là một trong những cấu trúc phổ biến được sử dụng để diễn tả việc dành thời gian hoặc tiền bạc cho các hoạt động, sở thích hay một nhu cầu cụ thể. Việc hiểu rõ cách sử dụng cấu trúc này, cũng như các thành ngữ đi kèm, không chỉ giúp […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

  0906897772