CÓ NÊN CHỌN CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS ĐỂ LUYỆN THI?

Cambridge Vocabulary for IELTS là một trong những tài liệu được đánh giá cao và nhiều thí sinh IELTS lựa chọn. Với tính chi tiết và đầy đủ, người học có thể chọn quyển sách này làm tài liệu tự học cho riêng mình.

Cambridge-Vocabulary-for-IELTS

MỤC TIÊU CỦA SÁCH CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS 

Cambridge Vocabulary for IELTS hướng đến mục tiêu mở rộng và cải thiện độ chính xác vốn từ vựng học thuật của bạn và giúp bạn chuẩn bị cho phần thi IELTS Học Thuật.  Các từ vựng được đưa ra thông qua các bài nghe và đọc.  Tìm hiểu từ mới qua ngữ cảnh hoặc tình huống cụ thể giúp bạn dễ nhớ và hiểu ý nghĩa của chúng hơn. Cuốn sách này cũng mang đến cho bạn cơ hội mở rộng vốn từ để bạn sử dụng chúng một cách hiệu quả hơn.

QUYỂN SÁCH NÀY DÀNH CHO AI?

Cambridge Vocabulary for IELTS được thiết kế dành cho người tự học và muốn ôn tập và mở rộng vốn từ vựng của mình. Cambridge Vocabulary for IELTS cũng có thể được sử dụng ở các lớp học luyện thi IELTS hoặc được giao làm bài tập về nhà. Người học tiếng Anh Học Thuật hoặc có trình độ cao đều có thể sử dụng quyển sách tự luyện này.

NÊN LUYỆN TẬP CHỦ ĐỀ NÀO TRƯỚC?

Bạn có thể luyện giải các chủ đề the theo bất kỳ thứ tự nào. Tuy nhiên, bạn nên thực hành làm tất cả bài tập để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS.  Bạn có thể chọn một chủ đề nào đó liên quan đến chủ đề trong khóa học của bạn hoặc một chủ đề mà bạn đặc biệt quan tâm đến. Chủ đề bài 21 và 22 rất hữu ích cho bạn học từ vựng và sử dụng từ điển đúng cách. Do đó, bạn có thể bắt đầu với 2 chủ đề này để biết cách luyện tập tốt nhất.

NÊN SỬ DỤNG VOCABULARY FOR IELTS NHƯ THẾ NÀO?

Để học tốt Cambridge Vocabulary for IELTS, bạn nên luyện mỗi chủ đề từ đầu đến cuối. Mỗi bài tập sau có thể sẽ ôn lại phần kiến thức của bài trước. Phần kiểm tra từ vựng cũng giúp bạn bổ sung thêm các từ mới và luyện tập các kỹ năng khác nhau của kỳ thi IELTS. 

CÁC CHỦ ĐỀ ĐƯỢC SẮP XẾP NHƯ THẾ NÀO TRONG CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS?

Cambridge Vocabulary for IELTS có 25 chủ đề bài học, 20 chủ đề đầu tiên luyện tập từ vựng thuộc về các chủ đề tổng quát và học thuật. Mỗi chủ đề có ba trang và được chia thành các phần nhỏ hơn. Mỗi phần gồm các bài tập từ vựng dựa trên các tài liệu Nghe, Đọc, Viết và Nói tương tự như các bài trong bài thi IELTS.  Bạn cũng có thể xem thêm cách phát âm của các từ vựng này.  

Ngoài ra, mỗi chủ đề bài học có một trang kiểm tra hoặc ba trang nếu đó là bài kiểm tra Đọc Academic. Bài kiểm tra cũng có thể có ví dụ bài tập khác nhau, bao gồm các dạng bài: Nghe, Nói, Đọc Academic, Đọc General, Viết Academic và Viết General. Bạn có thể luyện tập thêm để mở rộng vốn từ cũng như ôn lại các từ đã học. 

Trước khi đến các chủ đề, sẽ có một phần tóm tắt cấu trúc mỗi phần của bài thi IELTS.  Năm chủ đề cuối cùng của Vocabulary for IELTS hướng dẫn chung cách học và sử dụng từ mới.  Chủ đề 21 và 22 cung cấp các mẹo hữu ích về cách sử dụng từ điển thích hợp.  Các chủ đề từ 23 đến 25 tập trung vào các từ vựng hữu ích cho các phần Viết khác nhau. Chủ đề 23 và 24 giúp các bạn chuẩn bị thi IELTS Academic. Chủ đề 25 dành cho người học dự định thi IELTS General.

Cuối quyển sách sẽ có các phần: 

  • Đáp án cho mỗi chủ đề bài học bao gồm các câu trả lời mẫu cho phần Viết 
  • Bản script cho phần Nghe
  • Danh sách từ mỗi chủ đề

ĐĨA CD CỦA CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS CÓ GÌ?

Đĩa CD chứa các bài nghe để làm các bài tập Nghe và bài tập luyện phát âm.  Các bài kiểm tra nghe trong phần Kiểm Tra sau mỗi chủ đề cũng có trên đĩa CD.  Trong bài thi Nghe IELTS, tất cả các phần bạn chỉ được nghe một lần. Vì vậy, hãy nhớ điều này và ghi chú thật tốt.

WORDLIST – DANH SÁCH TỪ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Wordlist-từ vựng

Có một danh sách từ cho mỗi chủ đề bài học ở cuối sách. Một số từ có thể dành riêng cho một lĩnh vực hoặc một chủ đề nào đó nhưng cũng có nhiều từ trong số đó có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Bạn có thể chia danh sách này thành các nhóm từ nhỏ hơn để học.  Bạn nên nghiên cứu danh sách từ trước khi bắt đầu mỗi bài.

Ngoài ra, chúng có thể được sử dụng để làm bài kiểm tra hoặc bài đánh giá ở cuối mỗi bài học. Bạn cũng có thể sử dụng chúng để tự kiểm tra bài của mình. Bạn có thể sẽ hiểu những từ này khi đọc hoặc nghe chúng. Tuy nhiên, bạn cũng nên chủ động sử dụng chúng qua các bài viết và bài nói của mình. Hãy viết chính xác của các từ cũng như bất kỳ từ nào tương đồng với chúng.

LUYỆN VIẾT NHƯ THẾ NÀO?

Các bài kiểm tra Viết tạo cơ hội để bạn sử dụng các từ vựng từ chủ đề bài học. Vocabulary for IELTS có câu trả lời mẫu trong phần Đáp án.  Những bài mẫu này có thể được sử dụng như một hướng dẫn để sắp xếp các ý tưởng và sử dụng từ vựng một cách chính xác và hiệu quả. Người thi có thể bị trừ điểm nếu viết theo một bài mẫu được học thuộc trước đó.

LUYỆN NÓI NHƯ THẾ NÀO?

Các bài kiểm tra Nói cũng giúp bạn có cơ hội để sử dụng các từ vựng từ bài học.  Trong Phần 2 của bài thi Nói, bạn sẽ có thời gian ghi chú. Vì vậy, hãy nghĩ bất kỳ từ vựng hữu ích nào bạn có thể sử dụng và viết ra để giúp bạn khi Nói.  Nếu có thể, bạn nên ghi âm lại câu trả lời của mình và phát lại.  Sau đó, xem xét cách phát âm cũng như những từ bạn đã sử dụng.  Bạn có thể nhờ giáo viên hoặc bạn bè cho ý kiến. Họ có thể giúp bạn cải thiện câu trả lời của mình. 

KHI NÀO NÊN THỰC HIỆN 5 BÀI KIỂM TRA TỪ VỰNG?

Có năm bài kiểm tra từ vựng. Mỗi bài đánh giá khả năng học từ vựng của bạn từ năm chủ đề bài học trước đó (Test 1: Units 1-5, Test 2: Units 6-10, Test 3: Units 11-15, Test 4: Units 16-20, Test 5: Units 21-25).  Khi bạn hoàn thành năm chủ đề bài học, hãy làm bài kiểm tra và xem lại phần đáp án ở sau sách.  Chú ý các câu bạn đã sai và xem lại các chủ đề bài học của câu đó. Nếu kỹ năng tiếng Anh của bạn tốt, bạn có thể làm bài kiểm tra trước. Sau đó mới làm các bài tập trong các chủ đề bài học để kiểm tra trình độ hiện tại của bạn. Điều này có thể giúp bạn xác định các điểm yếu của mình để tập trung cải thiện chúng.

KHI NÀO NÊN SỬ DỤNG DỤNG TỪ ĐIỂN?

Mục đích của các bài Nghe và Đọc trong mỗi bài giúp bạn tìm hiểu ý nghĩa từ vựng từ các ngữ cảnh. Vì vậy, bạn nên luyện tập từng bài tập mà không có từ điển trước, trừ khi có yêu cầu sử dụng từ điển. Sau khi hoàn thành bài tập, hãy sử dụng Cambridge’s Advanced Learner’s Dictionary hoặc một từ điển đơn ngữ phù hợp khác để tra bất kỳ từ nào bạn không biết.

Bài tập của bạn có kèm Đáp án hoặc bạn có thể sử dụng từ điển để tra thêm. Cố gắng nhớ những từ bạn tra cứu nhiều lần. Viết từ và nghĩa của từ ra, cùng với ví dụ có thể giúp bạn nhớ chúng nhanh hơn. Một từ điển hữu dụng sẽ đưa ra cho bạn một số từ hoặc cụm từ đi cùng với từ bạn tra. Bạn có thể ghi chú ra để sử dụng sau này. Tuy nhiên, một từ cũng có thể có nhiều nghĩa. Do đó, kiểm tra xem nghĩa nào của từ là phù hợp với ngữ cảnh của bài. Bạn có thể xem chủ đề bài 21 để hiểu rõ hơn về cách sử dụng từ điển.  

NÊN HỌC VÀ ÔN TỪ VỰNG NHƯ THẾ NÀO VỚI CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS?

Một chủ đề từ vựng nào đó có thể mới đối với bạn. Một số từ sẽ quen thuộc nhưng bạn chưa thể sử dụng chính xác nghĩa.  Bạn có thể đã biết một từ, nhưng cũng có thể mắc lỗi về cụm từ, sử dụng giới từ hoặc động từ không chính xác.  Bạn có thể dùng một cuốn sổ và sắp xếp các từ vựng theo danh mục sau:

  • Từ cần học 
  • Từ tôi cần sử dụng nhiều hơn
  • Từ thường mắc lỗi
  • Từ theo chủ đề, ví dụ:  Môi trường;  Nhiên liệu;  Năng lượng;  Làm việc.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần làm nổi bật những từ này bằng cách sử dụng bút màu highlight khác nhau. Ví dụ: màu xanh cho các từ chủ đề, màu đỏ cho các từ bạn thường mắc lỗi.  

KẾT LUẬN

Như vậy, Cambridge Vocabulary for IELTS là tài liệu không thể thiếu đối với các bạn dự định thi IELTS. Đây sẽ là tài liệu giúp bạn có lộ trình ôn luyện tốt hơn cho kỳ thi của mình. Mọi thông tin chi tiết hoặc cần tư vấn hỗ trợ thêm, hãy liên hệ ngay tới số hotline: (028) 6676 9900, (028) 6670 0044, 090 689 7772 (Mr. Bảo).

Xem thêm:

Tin tức liên quan
Leisure Time IELTS Speaking

Bạn đã bao giờ tự hỏi làm thế nào để tạo ấn tượng mạnh mẽ với giám khảo trong phần thi chủ đề Leisure Time IELTS Speaking? Đây không chỉ là cơ hội để bạn chia sẻ về sở thích và cách bạn tận hưởng thời gian rảnh rỗi, mà còn là dịp để thể […]

Tác giả: Mc IELTS

Money IELTS Speaking

“Tiền bạc” được xem là chủ đề hấp dẫn và đa chiều trong bài thi IELTS Speaking. Bởi topic này đòi hỏi bạn phải thể hiện sự hiểu biết sâu rộng và khả năng diễn đạt linh hoạt về việc quản lý tài chính cá nhân và sự tác động của đồng tiền trong xã […]

Tác giả: Mc IELTS

Cấu trúc Before

Before là một từ đa chức năng có thể được sử dụng như giới từ, liên từ và trạng từ. Mỗi vai trò của Before mang đến những cách dùng và ý nghĩa khác nhau, giúp câu văn trở nên phong phú và chính xác hơn. Do đó, việc hiểu rõ cấu trúc, công thức […]

Tác giả: Mc IELTS

IELTS Name

Chủ đề IELTS Name trong phần thi Speaking Part 1 sẽ là cơ hội để bạn giới thiệu bản thân và giúp bạn tạo ấn tượng đầu tiên với giám khảo. Do đó, một câu trả lời tự nhiên, mạch lạc và sử dụng từ vựng chính xác có thể giúp bạn ghi điểm ngay […]

Tác giả: Mc IELTS

Technology IELTS Speaking

Công nghệ đang thay đổi nhanh chóng cuộc sống của chúng ta và không ngạc nhiên khi chủ đề Technology trở thành một phần quan trọng trong bài thi IELTS Speaking. Để giúp bạn tự tin và nổi bật trong kỳ thi, bài viết này của Mc IELTS sẽ tổng hợp từ vựng quan trọng […]

Tác giả: Mc IELTS

Topic Environment Speaking

Topic Environment Speaking IELTS không chỉ là cơ hội để bạn thể hiện kiến thức về môi trường, mà còn là dịp để bạn chứng tỏ khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật một cách lưu loát và chính xác. Bài viết này của Mc IELTS sẽ cung cấp cho bạn những bài mẫu […]

Tác giả: Mc IELTS

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772