(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Writing Task 1: "Tông giọng" là gì và làm thế nào để áp dụng vào viết thư tiếng Anh

Giới Thiệu

Khi thi IELTS Task 1 tại General Module, thí sinh được yêu cầu viết 1 lá thư với một tình huống đã được định sẵn. Để thành thạo nhiệm vụ này, thí sinh cần phải hiểu rõ về những tông điệu, cấu trúc và cách diễn đạt khác nhau trong việc viết thư tiếng Anh.

Việc hoàn thành Task 1 General yêu cầu không chỉ khả năng viết, mà còn đòi hỏi sự hiểu biết về cách thức trình bày thông tin một cách logic và thích hợp tùy theo ngữ cảnh cụ thể. Thí sinh phải thể hiện khả năng sử dụng ngôn ngữ và tông điệu phù hợp cho từng tình huống giao tiếp.

Có một số yếu tố quan trọng cần xem xét khi viết thư trong Task 1, bao gồm:

 • Tông giọng (Tone):  Thí sinh cần xác định rõ  mục đích của lá thư để điều chỉnh giọng điệu phù hợp. Hãy hỏi bản thân trước khi viết bài: Tôi đang cần viết cho đối tượng nào? Tôi có nên sử dụng giọng văn khách khí, lịch sự hay thân mật và phóng khoáng? 
 • Cấu trúc thư: Mỗi loại thư có cấu trúc riêng. Thí sinh cần biết cách bắt đầu với phần mở đầu, phần thân bài một cách có logic, và kết thúc một cách thích hợp. Nhìn chung, IELTS Task 1 sẽ khuyến khích thí sinh viết thư thành 4-5 đoạn, và mỗi đoạn cần thể hiện ý chính rõ ràng.
 • Cách diễn đạt: Việc sử dụng các cụm từ và biểu đạt chính xác có vai trò quan trọng. Thí sinh cần chọn từ ngữ và cấu trúc câu phù hợp với mục tiêu và người nhận thư.
 • Sự sáng tạo: Thí sinh có thể phải thể hiện sự sáng tạo trong việc “dựng lên” các tình huống mà yêu cầu bài đề ra. Ví dụ, khi bạn cần phải viết thư xin việc đến một doanh nghiệp, hãy nghĩ về: loại công việc/ tên công ty/ các kĩ năng cần có cho vị trí tuyển dụng… Các chi tiết và tình huống là hoàn toàn hư cấu, bạn không cần phải dùng thông tin từ đời tư để viết bài.

Việc nắm vững cách viết thư cho IELTS Task 1 (General) đòi hỏi sự hiểu biết về tất cả những yếu tố trên để có thể viết một bức thư xuất sắc, phù hợp với mục tiêu và ngữ cảnh cụ thể.

Nắm rõ yêu cầu để bài để xác định được tông giọng của thư

Việc nhận biết tông điệu dựa trên đề bài là rất quan trọng để viết thư phù hợp với mục tiêu giao tiếp. Thí sinh cần phân biệt rõ giữa viết thư chính thống (formal), thư cá nhân (informal) hoặc thư bán chính thống (semi-formal) dựa trên yêu cầu cụ thể trong đề bài.

 • Thư Chính Thống (Formal) hoặc Thư Trang Trọng

Thư chính thống thường mang tông giọng nghiêm trang và chuyên nghiệp. Bạn nên sử dụng ngôn ngữ chính xác và tôn trọng, tránh việc sử dụng ngôn ngữ thân mật hoặc các từ viết tắt.

Cấu trúc: Bắt đầu bằng lời chào thưa chính thống, thường có đề cập đến tên và chức vụ của người nhận thư (nếu có), và sử dụng cấu trúc câu phức và đoạn văn dài hơn.

 • Thư Cá Nhân (Informal):

Thư cá nhân có tông thân mật và thường sử dụng ngôn ngữ gần gũi hơn. Bạn có thể sử dụng từ ngữ thường ngày, viết theo cách thân thiện và tự nhiên.

Cấu trúc: Thường không cần bắt đầu bằng lời chào thưa chính thống, và có thể viết ngắn gọn, thường bắt đầu bằng lời chào gần gũi.

 • Thư Bán Chính Thống (Semi-Formal):

Tone: Thư bán chính thống là sự hòa trộn của 2 loại thư vừa rồi: ngôn ngữ khi viết không cần quá nghiêm trang nhưng vẫn cần giữ được văn phong chuyên nghiệp, hạn chế thể hiện cảm xúc mạnh mẽ. 

Cấu trúc: Có thể bắt đầu bằng lời chào thưa chính thống, nhưng không cần phải tuân theo mọi quy tắc cấu trúc thư chính thống.

Lưu ý rằng tông điệu và cấu trúc cụ thể có thể biến đổi dựa trên mục tiêu giao tiếp cụ thể trong đề bài. Hãy nên luôn đọc đề bài kỹ lưỡng để xác định loại thư cần viết và tông điệu mà bạn nên sử dụng.

Viết thư với giọng điệu phù hợp

A. Formal Tone

Thường được sử dụng khi viết thư cho các người có thẩm quyền hoặc người nhận chưa được biết đến trước đó. 

Có thể được bắt đầu bằng “Dear Sir/Madam”; “Dear Sir or Madam” hoặc “Dear Mr.Smith”, và dẫn dắt với “I am writing this letter to…”. 

Dạng câu hỏi điển hình: Bạn cần phải gửi thư đến một công ty để khiếu nại về sản phẩm bị lỗi. 

B. Informal Tone 

Dành cho những người quen thân, bạn bè hoặc gia đình. 

Bắt đầu bằng “Hi [Tên]” hoặc “Dear [Tên]”, và sử dụng các cụm từ theo hướng trò chuyện, gần gũi.

Dạng câu hỏi điển hình: Viết lời mời đến một người bạn thân mật để tham gia buổi kỷ niệm sinh nhật.

C. Semi-formal Tone

Cần sử dụng trong những tình huống đòi hỏi sự chuyện nghiệp nhưng cũng có sự quen thuộc giữa người viết và nhận thư, chẳng hạn như viết thư cho đồng nghiệp hoặc giáo viên.

Có thể sử dụng “Dear [Tên]” và sử dụng ngôn ngữ trang trọng và trực tiếp (đi thẳng vào vấn đề). 

Dạng câu hỏi điền hình: Viết một lá thư gửi đồng nghiệp để sơ lược về một dự án mà cả hai đang đảm nhiệm. 

Chọn cách diễn đạt phù hợp

Để minh họa cách sử dụng các loại văn phong khác nhau, hãy xem qua việc sửa đổi các câu ví dụ sau để thích nghi với từng giọng điệu cụ thể.

Ví dụ 1: “I am writing to request your assistance with a matter of great importance.”

 • Formal: “I am writing to formally request your valuable assistance with a matter of utmost importance.”
 • Informal: “I’m reaching out to ask for your help with something really important.”
 • Semi-formal: “I’m writing to kindly request your help with an important task.”

 Ví dụ 2: “I would like to inform you that your application has been approved.”

 • Formal: “I wish to formally inform you that your application has been successfully approved.”
 • Informal: “Good news! Your application has been given the green light.”
 • Semi-formal: “I’d like to inform you that your application has been approved.”

Ví dụ 3: “Let’s meet up for coffee soon!”

 • Formal: “I would like to suggest a meeting for coffee at your earliest convenience.”
 • Informal: “Hey, how about catching up over coffee soon?”
 • Semi-formal: “I propose that we arrange a coffee meeting in the near future.”

Ví dụ thực hành

A. Example – Formal Letter:

Dear Sir/Madam,

I am writing to express my dissatisfaction with a product I recently purchased from your store, the XYZ Blender. Unfortunately, the blender ceased functioning properly after only three uses, which is highly disappointing considering its premium price and your brand’s reputation.

I have attached the purchase receipt and pictures of the defective product for your reference. Given the circumstances, I kindly request a full refund or an immediate replacement of the product. I believe this is not only fair but also in accordance with your store’s return policy.

I look forward to your prompt response to resolve this matter satisfactorily.

Yours faithfully, 

Aaron Stone.

B. Example – Informal Letter:

Hey Alex,

You won’t believe the fantastic news I just got! I’ve been accepted into the Dream University’s Master’s program! Remember all those nights we spent studying and preparing applications? It finally paid off!

I’m throwing a small party this Saturday to celebrate, and it wouldn’t be the same without you. It’ll be at my place starting at 7 pm. Come for a night of fun, laughter, and reminiscing about our journey so far!

Can’t wait to see you there!

Cheers,

Mandy.

C. Example – Semi-formal Letter:

Dear Mr. Johnson,

I hope this letter finds you well. I wanted to discuss the grade I received on my recent English assignment. While I respect your expertise and feedback, I was surprised and disappointed with the C grade.

I have reviewed the assignment guidelines and believe that my work met the criteria specified. I was hoping we could arrange a time to discuss the grading in more detail, as I’m eager to understand your perspective and improve my future assignments.

Thank you for considering my request. I am available to meet at your earliest convenience.

Kind regards, 

Aaron

Bổ sung

Danh sách các cụm từ thường được dùng cho Formal và Informal

Cách sử dụngFormal Informal 
GreetingDear Sir/Madam,Hey [Name],
GreetingTo Whom It May Concern,Hi [Name]!,
GreetingMr./Mrs./Ms. [Last Name],Hello [Name],
Opening LineI am writing to inform you thatJust wanted to let you know
Opening LineI hope this letter finds you wellHope you’re doing great
Providing InformationPlease be advisedFYI (For Your Information)
BODY
Adding InformationFurthermore,Also,
Drawing ConclusionTherefore,So,
Making RequestI would appreciate it ifWould be awesome if
Pointing Out SomethingIt has come to my attention thatNoticed that
Highlighting InformationI would like to draw your attention toCheck this out
CLOSING
Showing AppreciationThank you for your attention to this matterThanks a bunch
Expecting ResponseI am looking forward to hearing from you soonCan’t wait to hear from you
Showing AppreciationYour cooperation in this matter is highly appreciatedThanks for your help
SIGN OFF
Ending the LetterYours sincerely (for known recipient)Cheers,
Ending the LetterYours faithfully (for unknown recipient)Talk to you soon,
Ending the LetterYours truly,Best,
Ending the LetterKind regards,Later,

 

Phân biệt sự khác biệt về ngữ pháp: Một số ví dụ câu

Cùng xem bảng dưới đây là nhận biết các phong cách viết khác nhau giữa 2 tông giọng

Các điểm ngữ phápCâu FormalCâu Informal
Viết tắt (Do not = don’t,,…)“I cannot attend the meeting scheduled for tomorrow.”“Can’t make it to tomorrow’s meet.”
Cấu trúc câu“Although the proposal was promising, the executive board decided to postpone the decision until the next quarterly meeting.”“The proposal looked great. But the board wants to wait until the next meeting. Not sure why.”
Đại từ cá nhân “One might consider revising the aforementioned proposal.”“You might want to revise the proposal.”
Cách sử dụng câu mệnh lệnh “It is suggested that participants complete the survey.”“Please fill out the survey.”
Cụm động từ“The experiment will commence at 10 AM.”“The experiment will kick off at 10 AM.”
Giới từ“On what platform does the software run?”“What platform does the software run on?”

Xem thêm: IELTS Speaking Part 1 Topic: Email

Xem thêm: TỐC ĐỘ NÓI TRONG IELTS SPEAKING

Có thể bạn quan tâm
Giải đề IELTS Writing 14/10/2023
Giải đề IELTS Writing 14/10/2023

Task 1 You should spend about 20 minutes on this task. The bar graphs below show the average levels of participation in education and the highest education level of adults in Singapore over a ten-year period from 2000 to 2010. Summarize the information by selecting...

Giải đề IELTS Writing Task 2 – 03/10/2023
Giải đề IELTS Writing Task 2 – 03/10/2023

Task 2 It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill.  To what extent do you agree or disagree? Essay  Public fund allocation in healthcare requires a...

Làm thế nào để viết về Technology trong IELTS?
Làm thế nào để viết về Technology trong IELTS?

Khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, việc nắm vững kiến thức về các chủ đề học thuật là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao. Trong IELTS, thí sinh không chỉ cần chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn phải thể hiện kiến thức rộng lớn và sự hiểu biết sâu sắc để đối...

  Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn

  * Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, sẽ không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn.