Tài liệu miễn phí

Luyện thi IELTS nhưng bạn đã biết cách tính điểm IELTS Writing? Mỗi kỹ năng trong bài thi sẽ có tiêu chí chấm điểm khác nhau. Việc nắm rõ các tiêu chí chấm điểm trong Writing cũng giúp người thi đáp ứng được các yêu cầu và dễ dàng nâng cao điểm số hơn. Đầu […]

Tác giả: monamedia

Nhận lộ trình IELTS TỐI ƯU theo yêu cầu

    0906897772