(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Speaking Part 2: Topic Teachers’ Day

IELTS Speaking Part 2: Topic Teachers’ Day   Sắp đến 20/11 rồi, hãy cùng dành những lời chúc tươi đẹp nhất đến những thầy cô giáo mà chúng ta thương yêu nhất. Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu bạn tận dụng được kiến thức IELTS của mình để gửi những lời chúc bằng...

IELTS Listening Introduction

IELTS Listening Introduction Source: Rachel Mitchell IELTS LISTENING TEST INTRODUCTION – The Listening test is the first module of the IELTS test. All IELTS students take the same listening test. So, if you’re taking academic IELTS or general training...

IELTS Reading Tips & Strategies

IELTS Reading Tips & Strategies Source: Rachel Mitchell   TIPS TO IMPROVE YOUR READING SKILL 1. Reading a lot (no shortcut). You will only be able to improve your reading skill with time and practice. Doing more reading about subjects that you are interested...

IELTS Reading Introduction & Assessment

IELTS Reading Introduction & Assessment Source: Rachel Mitchell INTRODUCTION – The reading test comes after the listening test . It is the second section of the IELTS test. – The reading test lasts 60 minutes (do not get a break). – There are 3...