(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

“WHO” – LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING

  “WHO” – LỖI THƯỜNG GẶP TRONG IELTS WRITING     Lỗi học viên thường xuyên mắc phải trong IELTS Writing là gì?   Trong quá trình chấm bài Writing Task 1 và 2, thầy Gary McCloud (cựu giám khảo IELTS tại Hội đồng Anh) thì ngữ pháp...

IELTS Academic Words – Nouns

IELTS Academic Words – Nouns Source: S. Reza Atashzamzam   Useful nouns for task 2 (nearly 250 words) High Lexis verb High Lexis Noun High Lexis verb High Lexis Noun store storage indicate, illustrate, demonstrate, reveal indication, illustration,...