(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Giải đề IELTS Writing ngày 23/09/2023

Task 1 Essay The bar chart presents the data regarding the numbers of three different categories of visitors to a museum spanning the period from 1997 to 2012. Throughout the 15-year period, adult visitors consistently formed the largest group, while visitors aged...

Giải đề IELTS Writing ngày 07/10/2023

Task 1 I. Phân Tích biểu đồ 1. Loại biểu đồ: Line graph ( biểu đồ cột) – Có sự Thay đổi theo thời gian  2. Khung thời gian (time frame): Biểu đồ bao gồm một khoảng thời gian 10 năm, với các cuộc khảo sát được thực hiện vào năm 2000, 2005 và 2010. 3. Các con số...

Tầm quan trọng của lập dàn ý trong phần viết IELTS

Giới thiệu Nếu bạn đã từng thi IELTS hoặc đang luyện thi IELTS, chắc hẳn bạn đã gặp phải vấn đề với IELTS writing, cụ thể là ielts writing part 2. Các vấn đề gặp phải trong bài writing có thể là thiếu thời gian khi viết, ý tưởng lộn xộn, hoặc các vấn đề về sự mạch...

IELTS Computer Writing Task 1 10/04/2023 (Band 9.0)

VIẾT 3 LẦN ĐỂ CẢI THIỆN IELTS WRITING TASK 1 TỪ 7.0 LÊN 9.0  Bài sửa đề thi thật IELTS Writing 10/04/2023 – chấm bởi cựu giám khảo Lâu lâu cũng có 1 đề Map tương đối khoai, Mc IELTS xin phép up bài viết của 1 học viên. Điều đặc biệt là bạn này đã viết…tận 3 lần...