(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Đề thi Computer IELTS Writing Task 2 02/04/2023

  IELTS Writing Task 2 02/04/2023   Dưới đây là một đề IELTS Writing Task 2 chủ đề Building cũng thường hay xuất hiện. Bài viết dưới đây đã được thầy Gary, cựu giám khảo chấm 8.0. Money should be spent on creating new public buildings such as museums or town...

IELTS Speaking Part 1 Topic: Hobbies

IELTS Speaking Part 1: Topic Hobbies   Topic Speaking Hobbies cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Do you have any hobbies?   So...

IELTS Speaking Part 1 Topic: Career

IELTS Speaking Part 1: Topic: Career     Topic Speaking Career cũng là IELTS Topic thường xuyên xuất hiện ở phần Speaking Part 1. Cùng tham khảo một số câu trả lời mẫu Band 7+ dưới đây nhé cả nhà. Speaking Model Answers   1. Tell me about your job./...