(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

KHÓA HỌC VIDEO MIỄN PHÍ: CẢI THIỆN NGỮ PHÁP CHO IELTS WRITING TASK 1 PHẦN MAPS

Chào các bạn! Thầy là Michael đến từ trung tâm Anh ngữ Mc IELTS. Trong khóa học này, thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tốt nhất để cải thiện điểm số ngữ pháp cho IELTS Writing Task 1: phần Maps (bản đồ).
Ngữ pháp luôn là 1 rào cản lớn đối với nhiều học sinh và cũng là sự khác biệt quyết định bạn đạt được điểm số mong muốn hay không. Nâng cao ngữ pháp cho IELTS Writing có thể là một thử thách lớn đối với các bạn. Bởi vì thật khó để biết viết như thế nào thì sẽ điểm ngữ pháp sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu rõ cách sử dụng các loại Thì trong tiếng Anh (Verb Tenses), thì việc nâng cao điểm số ngữ pháp lại trở nên vô cùng đơn giản. Trong khóa học video miễn phí này, thầy sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng các Thì khác nhau để nâng cao điểm số ngữ pháp cho phần Maps trong kỳ thi IELTS.

<


.