(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Hiểu rõ về Paraphrase – Kỹ thuật quan trọng trong IELTS

Giới thiệu

Paraphrase” – Tái diễn đạt là một kỹ năng quan trọng, đặc biệt là đối với các thí sinh dự thi IELTS. Paraphrase có thể hiểu là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc) nhưng vẫn phải giữ được ý nghĩa gốc của đoạn văn. 

Hiểu rõ về Paraphrase - Kỹ thuật quan trọng trong IELTS

Ví dụ, khi xem xét câu: “Global warming is a significant issue”.

Một phiên bản đã được paraphrase có thể là: “The problem of global warming is considerable”. 

Định nghĩa của Paraphrase – Tái diễn đạt

Paraphrase, theo định nghĩa, là kỹ năng diễn đạt lại một câu hay một đoạn văn mà không làm thay đổi ý nghĩa cơ bản. Kỹ năng này vô cùng thiết yếu và nó còn có một vai trò quan trọng trong tất cả các phần thi, bởi thế những bạn thi IELTS cần hiểu và sử dụng thành thạo Paraphrase. 

Ví dụ, câu: “Technological advancements have eased human lives” trong bài đọc có thể được lặp lại ở câu hỏi là: “Advancements in technology have made lives more comfortable for people”. Khi làm bài thi, thí sinh cần nắm rõ sự tương quan giữa các câu/từ đã được tái diễn đạt để có thể tìm ra từ khóa (keywords) nhanh nhất. 

Tầm quan trọng của Paraphrase trong IELTS

Trong kỳ thi IELTS, Paraphrase không là một kỹ năng gần như là không thể thiếu. Chủ yếu quan trọng trong phần thi Speaking và Writing, nơi các ứng viên cần phải diễn đạt ý của mình một cách rõ ràng và mạch lạc mà không bị lặp lại. Ví dụ, nếu câu gốc là “Pollution is damaging our environment severely” một phiên bản đã được paraphrase có thể là “Our environment is facing severe damage due to pollution”. Kỹ năng này giúp bài thi hoặc các phản hồi của bạn trở nên hấp dẫn hơn, do đó sẽ có được số điểm cao hơn.

Dưới đây là một ví số dụ khác cho kỹ năng Speaking: 

Question: “Do you believe that children should be allowed to use mobile phones in schools?”

Answer: “Yes, I think children should be allowed to use mobile phones in schools because they can use them for learning.”

Paraphrased Answer: “Indeed, I agree that permitting kids to utilize cell phones for educational purposes is beneficial, as these devices can be essential in increasing their learning process.”

Question: “Should people be encouraged to work from home?”

Answer: “People should be encouraged to work from home because it reduces commute time and allows flexibility.”

Paraphrased Answer: “Indeed, promoting a remote working culture is advisable as it not only minimizes time spent traveling but also allows flexibility in work schedule.”

Kỹ thuật Paraphrase hiệu quả

Một số kỹ thuật giúp bạn Paraphrase hiệu quả: 

Thay thế từ đồng nghĩa: Thay thế từ đã có với từ đồng nghĩa của nó với mục đích giữ lại ý nghĩa trong khi thay đổi cấu trúc câu. 

Ví dụ: “The quick brown fox jumps over the lazy dog” có thể được paraphrase như sau: “The swift auburn fox leaps over the sluggish canine”.

Thay đổi cấu trúc câu: Thay đổi cấu trúc câu mà không thay đổi ý nghĩa câu có thể mang lại sự đa dạng trong cách diễn đạt. 

Ví dụ: “While playing, the children found a mysterious box in the garden” có thể được thay đổi thành “A mysterious box was discovered in the garden by the children while they were playing”. 

Sử dụng các dạng ngữ pháp khác nhau: Một câu có thể được Paraphrase bằng cách thay đổi cấu trúc ngữ pháp của nó. Câu chủ động có thể được chuyển thành câu bị động và ngược lại, hoặc có thể sửa đổi thì động từ. 

Ví dụ: “John completed the assignment efficiently” có thể viết lại là “The assignment was efficiently completed by John”.

Thực hành và cải thiện

Để cải thiện kỹ năng Paraphrase – Tái diễn đạt, bạn cần thực hành liên tục và có sự hiểu biết tốt về tiếng Anh. Ví dụ, xem xét câu: “Renewable energy sources are essential for the environment”, bắt đầu bằng việc xác định các từ khóa, sau đó tìm từ đồng nghĩa hoặc thay đổi lại cấu trúc câu, kết quả là “The environment necessitates the use of renewable energy sources”. 

Việc thực hành thường xuyên và học liên tục kỹ năng này với các câu cùng các phương pháp khác nhau sẽ làm cải thiện kỹ năng Paraphrase của bạn, từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi IELTS.

Luyện tập ngay: 

Bạn hãy tìm cách viết lại 5 câu dưới đây, sử dụng từ gợi ý ở trong ngoặc. 

 1. Exercise is beneficial for mental health. (positively impact)
 2. Technology has made communication easier. (has been simplified)
 3. Children should spend more time outdoors. (youngsters)
 4. Fast food is unhealthy. (detrimental to)
 5. Education is important for personal development.(is significantly influenced)

Gợi ý câu trả lời:

 1. Physical activity positively impacts mental well-being.
 2. Communication has been simplified thanks to advancements in technology.
 3. It is imperative for youngsters to allocate more time to outdoor activities.
 4. Consuming fast food is detrimental to one’s health.
 5. Personal growth is significantly influenced by acquiring education.

Kết luận

Thông qua bài viết này, các thí sinh sẽ được cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị, các ví dụ thực tế để giúp bạn hiểu và nắm vững nghệ thuật diễn giải một cách hiệu quả cho kỳ thi IELTS. Đảm bảo rằng các ví dụ được sử dụng có liên quan và mô phỏng gần giống các loại câu gặp trong IELTS để mang lại tính ứng cao nhất cho người đọc. 

Việc thành thạo kỹ năng Paraphrase là vô giá cho sự thành công trong kỳ thi IELTS. Thông qua việc hiểu biết tầm quan trọng của nó, học các kỹ thuật khác nhau và thực hành liên tục, các ứng viên có thể cải thiện khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và gọn gàng mà không làm mất đi ý nghĩa gốc. Do đó, việc áp dụng thường xuyên các kỹ thuật Paraphrase hiệu quả được khuyến khích sử dụng để có hiệu suất tốt hơn trong kỳ thi IELTS.

Bên cạnh đó, để cải thiện thêm kỹ năng của mình, các ứng viên có thể sử dụng công cụ và tài liệu trực tuyến về Paraphrase, tham gia các bài thi thực hành cụ thể, các hội thảo hoặc khóa học trực tuyến chuyên về Paraphrase và các kỹ năng IELTS quan trọng khác. Thông qua việc thực hành và áp dụng đầy công phu của những chiến lược này, bạn sẽ sớm thành thạo trong việc Paraphrase cho kỳ thi IELTS. 

Chúc bạn thực hành vui vẻ 😍

Xem thêm: TẠI SAO NÊN HỌC TỪ VỰNG VỚI BỘ VOCABULARY IN USE?

Xem thêm: CÓ NÊN CHỌN CAMBRIDGE VOCABULARY FOR IELTS ĐỂ LUYỆN THI?

Có thể bạn quan tâm
Giải đề IELTS Writing 14/10/2023
Giải đề IELTS Writing 14/10/2023

Task 1 You should spend about 20 minutes on this task. The bar graphs below show the average levels of participation in education and the highest education level of adults in Singapore over a ten-year period from 2000 to 2010. Summarize the information by selecting...

Giải đề IELTS Writing Task 2 – 03/10/2023
Giải đề IELTS Writing Task 2 – 03/10/2023

Task 2 It is more important to spend public money on promoting a healthy lifestyle in order to prevent illness than to spend it on treatment of people who are already ill.  To what extent do you agree or disagree? Essay  Public fund allocation in healthcare requires a...

Làm thế nào để viết về Technology trong IELTS?
Làm thế nào để viết về Technology trong IELTS?

Khi chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, việc nắm vững kiến thức về các chủ đề học thuật là yếu tố quan trọng giúp bạn đạt điểm cao. Trong IELTS, thí sinh không chỉ cần chứng minh khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn phải thể hiện kiến thức rộng lớn và sự hiểu biết sâu sắc để đối...

  Vui lòng để lại thông tin để nhận tư vấn

  * Chúng tôi tôn trọng thông tin cá nhân của bạn. Vì vậy, sẽ không bán hay chia sẻ bất kỳ thông tin nào của bạn.