(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Gói kèm IELTS Speaking

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói kèm IELTS Speaking Online

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói chấm bài IELTS Writing Online

Gói chấm bài IELTS Writing Online Gói chấm bài IELTS Writing với giáo viên bản xứ dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Writing cao, từ 6.5 trở lên. Gói gồm 12 bài viết (Writing...

IELTS Pronunciation Online

IELTS Pronunciation Online Đối tượng khoá học Có tiếng Anh cơ bản nhưng chưa tự tin Học viên đã thi IELTS hoặc tương đương 4.0-4.5 Có nhu cầu cải thiện Phát âm (đây là kỹ năng khó để cải thiện nhất trong Speaking) Đặc điểm khoá học Test đầu vào Speaking-Writing với cự...

IELTS Advanced Online

IELTS Advanced Online Đối tượng khoá học Có nền tảng tiếng Anh tốt. Học viên đã thi IELTS hoặc tương đương 5.0-5.5 Muốn học chuyên sâu 4 kỹ năng. Đặc điểm khoá học Test đầu vào Speaking-Writing với cự giám khảo chấm thi/giáo viên bản xứ. Cựu giám khảo chấm thi hoặc...

IELTS Intermediate Online

IELTS Intermediate Online Đối tượng khoá học Có nền tảng tiếng Anh khá. Học viên đã thi IELTS hoặc tương đương 5.0-5.5 Muốn học chuyên sâu 4 kỹ năng. Đặc điểm khoá học Test đầu vào Speaking-Writing với cự giám khảo chấm thi/giáo viên bản xứ. Giáo viên bản xứ dạy 100%...