(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Writing Intensive Online

IELTS Writing Intensive Online Khóa IELTS Writing Intensive được thiết kế đặc biệt cho các học viên có nhu cầu luyện IELTS Writing cấp tốc trong thời gian ngắn (5 tuần). HỌC CƯỜNG ĐỘ CAO – CẢI THIỆN RÕ RỆT Lớp học chú trọng vào các dạng bài và kỹ năng cần thiết để...

IELTS Writing Intensive

IELTS Writing Intensive Khóa IELTS Writing Intensive được thiết kế đặc biệt cho các học viên có nhu cầu luyện IELTS Writing cấp tốc trong thời gian ngắn (5 tuần). HỌC CƯỜNG ĐỘ CAO – CẢI THIỆN RÕ RỆT – Lớp học chú trọng vào các dạng bài và kỹ năng cần thiết để...

Gói kèm IELTS Speaking

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói kèm IELTS Speaking Online

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói chấm bài IELTS Writing Online

Gói chấm bài IELTS Writing Online Gói chấm bài IELTS Writing với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Writing cao, từ 6.5 trở lên. Gói gồm 12 bài viết...

IELTS Pronunciation Online

IELTS Pronunciation Online Khóa học hệ thống hóa tất cả các kiến thức cần thiết để cải thiện khả năng phát âm của học viên, thời lượng luyện tập và tương tác thường xuyên giúp học viên tự tin trong kỹ năng IELTS Speaking. Với 100% thời lượng học với giáo viên bản xứ,...