(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

Gói kèm IELTS Speaking

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói kèm IELTS Speaking Online

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói chấm bài IELTS Writing Online

Gói chấm bài IELTS Writing Online Gói chấm bài IELTS Writing với giáo viên bản xứ dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Writing cao, từ 6.5 trở lên. Gói gồm 12 bài viết (Writing...

IELTS Pronunciation Online

IELTS Pronunciation Online Khóa học hệ thống hóa tất cả các kiến thức cần thiết để cải thiện khả năng phát âm của học viên, thời lượng luyện tập và tương tác thường xuyên giúp học viên tự tin trong kỹ năng IELTS Speaking. Với 100% thời lượng học với giáo viên bản xứ,...

IELTS Advanced Online

IELTS Advanced Online Khóa học Advanced được thiết kế chú trọng vào 2 kỹ năng Nói và Viết. Đây là 2 kỹ năng khó và thường khiến học viên “mắc kẹt” ở thang điểm 6.0-6.5. Ở giai đoạn này, học viên không chỉ cần trả lời đúng câu hỏi, mà còn cần đáp ứng tốt được các tiêu...

IELTS Intermediate Online

IELTS Intermediate Online Khóa học Intermediate tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đặc biệt, với sự chú trọng thời lượng học ở 2 kỹ năng khó nhất: Nói và Viết, học viên có cơ hội nâng cao hiệu quả của thời gian học tại lớp với giáo viên bản...