(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

Gói kèm IELTS Speaking

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Gói kèm IELTS Speaking Online

Gói kèm IELTS Speaking Gói IELTS Speaking Coaching với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Speaking. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Speaking cao, từ 6.5 trở lên. Đối với kỹ năng Speaking, rất khó...

Grid-Flex

adidas Originals Men's NMD_R1 Shoes Price : 3,856,000vnd Size X S L M Buy Now adidas Originals Men's NMD_R1 Shoes Price : 3,856,000vnd Size X S L M Buy Now adidas Originals Men's NMD_R1 Shoes Price : 3,856,000vnd Size X S L M Buy Now adidas Originals Men's NMD_R1...

Gói chấm bài IELTS Writing Online

Gói chấm bài IELTS Writing Online Gói chấm bài IELTS Writing với cựu giám khảo chấm thi dành cho các bạn học viên muốn rèn luyện chuyên sâu kỹ năng Writing. Đặc biệt, gói chấm bài được dành cho các bạn có mục tiêu Writing cao, từ 6.5 trở lên. Gói gồm 12 bài viết...

IELTS Pronunciation Online

IELTS Pronunciation Online Khóa học hệ thống hóa tất cả các kiến thức cần thiết để cải thiện khả năng phát âm của học viên, thời lượng luyện tập và tương tác thường xuyên giúp học viên tự tin trong kỹ năng IELTS Speaking. Với 100% thời lượng học với giáo viên bản xứ,...