(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

IELTS Listening Introduction

IELTS Listening Introduction Source: Rachel Mitchell IELTS LISTENING TEST INTRODUCTION – The Listening test is the first module of the IELTS test. All IELTS students take the same listening test. So, if you’re taking academic IELTS or general training...

IELTS Reading Tips & Strategies

IELTS Reading Tips & Strategies Source: Rachel Mitchell   TIPS TO IMPROVE YOUR READING SKILL 1. Reading a lot (no shortcut). You will only be able to improve your reading skill with time and practice. Doing more reading about subjects that you are interested...

IELTS Reading Introduction & Assessment

IELTS Reading Introduction & Assessment Source: Rachel Mitchell INTRODUCTION – The reading test comes after the listening test . It is the second section of the IELTS test. – The reading test lasts 60 minutes (do not get a break). – There are 3...

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING   Giới thiệu: Tuyệt vời! Là 2 từ mà ad nghĩ đầu tiên vì đây chính xách là nhu cầu thực tế của những bạn học IELTS, ko cần phải tốn nhiều thời gian ngồi nghe rồi lật tapescript ra ghi chép lại nữa mà tất cả đã...

IELTS Writing Task 1 – How to COMPARE & CONTRAST

WRITING TASK 1 – HOW TO COMPARE & CONTRAST   Khi làm writing task 1, nếu bạn chú ý đọc kỹ đề, bạn sẽ thấy yêu cầu sau luôn luôn xuất hiện: Make comparisons where relevant Điều này có nghĩa là nếu bạn muốn đạt điểm cao trong writing task 1, chắc chắn bạn phải...