October 2, 2017

Episode 13: Learning a lot of new vocab = higher score?

Có nên học thật nhiều từ vựng trước kỳ thi IELTS để đạt điểm số cao hay không? Để đạt […]
September 9, 2017

Episode 12: British English vs American English in IELTS test

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của […]
August 24, 2017

Kết quả cuộc thi từ vựng Memrise.

Chúc mừng các bạn học viên của Mc IELTS đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi từ vựng Memrise. Các […]
August 22, 2017

Episode 11: Going off topic = No high score?

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của […]
August 3, 2017

(Episode 10): Is speaking test EASIER at Vietnam?

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của […]
July 22, 2017

(Episode 9): Is speaking as long as possible IMPORTANT?

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của […]
July 10, 2017

(Episode 8): Is examiner showing NO emotion important?

Trong IELTS Speaking, chắc hẳn nhiều thí sinh sẽ phải đối mặt với những bộ mặt “không cảm xúc” của […]
July 7, 2017

Episode 7: Most sentences must be completely error-free for 7.0?

Hiện nay có rất nhiều tài liệu, kiến thức IELTS ở trên mạng Internet. Trong số đó, nhiều kiến thức […]