(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Academic Words – Adjectives

IELTS Academic Words – Adjectives Source: S. Reza Atashzamzam   Useful adjectives for task 2 (nearly 165 words) Low lexis / meaning High lexis Low lexis / meaning High lexis Bad Abominable, deplorable Relating to money Financial Good Acceptable, palatable,...

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING

1200 Từ Vựng thường xuất hiện trong bài thi IELTS LISTENING   Giới thiệu: Tuyệt vời! Là 2 từ mà ad nghĩ đầu tiên vì đây chính xách là nhu cầu thực tế của những bạn học IELTS, ko cần phải tốn nhiều thời gian ngồi nghe rồi lật tapescript ra ghi chép lại nữa mà tất cả đã...

TOPIC 10: Government and the authorities

Source: Cambridge                                                              Level: Intermediate & Advanced Edited by mcielts.com                                                          Phone: 0286 676 9900 TOPIC 10: Government and the authorities About Topic...

TOPIC 9: Countryside and agriculture

Source: Cambridge                                                             Level: Intermediate & Advanced Edited by mcielts.com                                                         Phone: 0286 676 9900 TOPIC 9: Countryside and agriculture About topic 9...

TOPIC 8: Cities and infrastructure

Source: Cambridge                                                              Level: Intermediate & Advanced Edited by mcielts.com                                                          Phone: 0286 676 9900 TOPIC 8: Cities and infrastructure About Topic 8...