(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

LUYỆN THI SAT

LUYỆN THI SAT SATChương trình học Mc SATLịch Khai Giảng SAT là gì? Scholastic Aptitude Test (SAT) là một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ. Kỳ thi SAT được quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận College Board của Hoa Kỳ, và được...

Luyện thi IELTS

Luyện thi IELTS Chương trình luyện thi IELTSLịch Khai GiảngCác cấp học IELTS (International English Language Testing System) là kỳ thi quốc tế đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh toàn diện qua 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cho đến nay, IELTS đã được chấp nhận bởi...