(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

Mc IELTS TIPS

Có bao giờ các bạn tự hỏi một trong những điều mà các giám khảo mong chờ ở các thí sinh trong bài thi IELTS SPEAKING là gì không??

Dĩ nhiên đó là sự ĐA DẠNG trong VỐN TỪ!!!

Có rất nhiều thí sinh sử dụng một số từ vựng nhiều lần trong một phần thi. Nếu bạn muốn đạt điểm cao, đặc biệt là 7.0+, các bạn nên tránh lạm dụng những từ sau đây.

 

Avoid 1: ALSO

Thay vì sử dụng “ALSO” để bổ sung ý kiến, các bạn có thể dùng những từ như:

 

Apart from that (ngoài ra)

E.g. I usually spend my free time listening to music. Apart from that, I like reading.

 

What’s more (hơn thế nữa)

E.g. My hometown is very safe. What’s more, it’s quiet and peaceful.

 

On top of that (ngoài ra)

E.g. He’s rude and aggressive and on top of that he thinks he’s always right. I hate it.

 

Avoid 2: Using one word continuously

Đây là vấn đề mà mọi người thường hay mắc phải và Mc IELTS cho rằng giải pháp tốt nhất là bạn nên bổ sung lượng từ SYNONYMS để đa dạng hơn bài nói của bản thân.

E.g.

Useful: worthwhile, advantageous, beneficial

Useless: pointless, futile, fruitless

 

Avoid 3: Using words again

Instead of using words again, we can use SOMETHING LIKE THIS or SOMETHING LIKE THAT as replacement

“Something like this”: nhắc đến những gì sẽ nói phía sau

“Something like that”: nhắc đến những gì đã nói phía trước

E.g.

My brother looks something like this: he is very muscular, and he has a beard.

Have you seen an ancient Greek statue? My brother looks something like that.