(028) 6676 9900 – 0906 897 772 info@mcielts.com

IELTS Examination

Tại sao nên thi IELTS trên máy tính?

Tại sao nên thi IELTS trên máy tính?

Bên cạnh hình thức thi IELTS trên giấy, thi IELTS trên máy tính cũng đang được nhiều thí sinh IELTS lựa chọn tại nhiều điểm thi.  Lịch thi IELTS trên máy tính sẽ được tổ chức vào những ngày cố định và thời hạn đăng ký thi trên máy tính sẽ kết thúc 4 ngày trước khi kỳ...

read more