(028) 6676 9900 – 0906 897 772
MANAGED AND OPERATED BY A REAL FORMER EXAMINER

Writing Marking Service – 12 sample marked essays

Đây là tuyển tập 12 bài viết của một bạn học viên tham gia khóa Writing Marking Service của thầy Gary McCloud Các bài viết của bạn ấy khá tốt (bạn ấy là một 7.5 Writer) tuy nhiên vẫn có một số lỗi mà thầy Gary – Former Examiner đã chỉ ra. Các bạn thử xem xem...

Bài Sửa Writing Task 2 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Writing With Former Examiner – Đây là chương trình thầy Gary McCloud thực hiện nhằm chấm điểm và sửa lỗi cho các bài viết của các bạn học sinh hoàn toàn miễn phí. Để ghi điểm cao đối với kỹ năng IELTS Writing, đặc biệt là Task 2, việc làm đúng yêu cầu của đề bài thôi...

Bài Sửa Writing Task 1 Từ Cựu Giám Khảo IELTS

Writing With Former Examiner – Đây là chương trình thầy Gary McCloud thực hiện nhằm chấm điểm và sửa lỗi cho các bài viết của các bạn học sinh hoàn toàn miễn phí. Để ghi điểm cao đối với kỹ năng IELTS Writing, việc làm đúng yêu cầu của đề bài thôi là chưa đủ. Các thí...

Collocation

WHAT IS A COLLOCATION? 1) Collocation: A collocation is a pair or group of words that are often used together. These combinations sound natural to native speakers, but students of English have to make a special effort to learn them because they are often difficult to...

Tuyển tập 26 bài viết được Cựu Giám Khảo IELTS Gary chấm

Đây là tuyển tập 26 bài viết của một bạn Giang – học sinh lớp Advanced với thầy Gary McCloud (Former IELTS Examiner) 26 bài viết này đã được thầy sửa chi tiết dễ hiểu và có band điểm từ 7.5 – 8.5 Hy vọng rằng tài liệu này sẽ giúp các bạn có thêm ý tưởng...