Karen Doescher (Mỹ)

August 7, 2017

 

 

Cô Karen Doescher tốt nghiệp cử nhân ngành Xã hội học và Thạc sỹ ngành Quan hệ quốc tế tại trường đại học California, San Diego (Mỹ).

 

Cô từng là giảng viên đại học Alliant International University, San Diego (Mỹ) và viện đào tạo Quốc tế ISB, đại học Kinh tế TP. HCM (Việt Nam).

 

Cô cũng là người đào tạo và huấn luyện giáo viên tại học viện Quốc tế Karl Witte, bang California (Mỹ) và đồng thời là một giáo viên dạy IELTS với nhiều năm kinh nghiệm.

 

Hội tụ rất nhiều ưu điểm về giảng dạy trên cùng với kinh nghiệm lão làng trong nghề, cô Karen có khả năng giám sát hiệu quả học tập của các học viên, hướng dẫn học viên cách tư duy phản biện với tất cả mọi vấn đề để hiểu một cách căn bản nhất. Với chuyên ngành Xã hội học và Quan hệ quốc tế, cô giống như một “cuốn từ điển sống” và có thể bao quát tất cả kiến thức của mọi lĩnh vực luyện thi IELTS. Học viên được tiếp cận với những kiến thức không chỉ trong sách vở và còn cả những kiến thức về mọi mặt của đời sống. Học viên tham gia lớp học của cô đều đánh giá rất cao hiểu biết của cô và nhờ thế, ngay từ lớp cơ bản, họ đã được tiếp thu một nền tảng kiến thức tương đối lớn để dễ dàng học lên các lớp cao hơn – đòi hỏi không chỉ kỹ năng học tập mà còn là cả vốn hiểu biết sâu rộng.  Do đó, cô Karen có thể giảng dạy các lớp từ cơ bản đến nâng cao..

Đội Ngũ Giáo Viên Khác:

Call Now