IELTS Intermediate

Khóa học Intermediate tập trung phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Đặc biệt, với sự chú trọng thời lượng học ở 2 kỹ năng khó nhất: Nói và Viết, học viên có cơ hội tối đa hoá thời gian học tại lớp với giáo viên bản ngữ và luyện tập tại nhà.

Đối tượng học viên

Tổng thời lượng

Thời gian học

Sĩ số

Mục tiêu đầu ra

🕘 2.5 tháng   

IELTS 5.0

60 giờ

3 tiếng/ buổi

12 – 16 học viên/ lớp. 

IELTS 5.5+

💵 8.880.000 VND

Đối tượng học viên

IELTS 5.0

Tổng thời lượng

60 giờ

Thời gian học

3 tiếng/ buổi

Sĩ số

12 – 16 học viên/ lớp.

Mục tiêu đầu ra

IELTS 5.5+

🕘 2.5 tháng   

💵 8.880.000 VND

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Intermediate với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu ‘kèm’ thi cấp tốc:

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Lịch khai giảng Kiểm tra đầu vào FB Messenger Liên hệ