IELTS Pronunciation

Khóa học hệ thống hóa tất cả các kiến thức cần thiết để cải thiện khả năng phát âm của học viên, thời lượng luyện tập và tương tác thường xuyên giúp học viên tự tin trong IELTS Speaking.

Đối tượng học viên

Tổng thời lượng

Thời gian học

Sĩ số

Mục tiêu đầu ra

🕘 2.0 tháng   

IELTS 4.0

33 giờ

2.5 tiếng/ buổi

12 – 16 học viên/ lớp. 

IELTS 6.0 – 7.0

💵 4.080.000 VND

Đối tượng học viên

IELTS 4.0

Tổng thời lượng

33 giờ

Thời gian học

2.5 tiếng/ buổi

Sĩ số

12 – 16 học viên/ lớp.

Mục tiêu đầu ra

IELTS 4.5+

🕘 2.0 tháng   

💵 4.080.000 VND

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Lịch khai giảng Kiểm tra đầu vào FB Messenger Liên hệ