IELTS Elementary

Khóa học IELTS Elementary cung cấp các kiến thức nền tảng, bao gồm kỹ năng làm bài và kiến thức học thuật để tự tin bước vào kỳ thi IELTS chính thức. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết cho mục tiêu IELTS 5.0.

Đối tượng học viên

Tổng thời lượng

Thời gian học

Sĩ số

Mục tiêu đầu ra

🕘 2.5 tháng   

IELTS 4.5

60 giờ

3 tiếng/ buổi

12 – 16 học viên/ lớp. 

IELTS 5.0+

💵 7.820.000 VND

Đối tượng học viên

IELTS 4.5

Tổng thời lượng

60 giờ

Thời gian học

3 tiếng/ buổi

Sĩ số

12 – 16 học viên/ lớp.

Mục tiêu đầu ra

IELTS 5.0+

🕘 2.5 tháng   

💵 7.820.000 VND

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Elementary với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu ‘kèm’ thi cấp tốc:

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Lịch khai giảng Kiểm tra đầu vào FB Messenger Liên hệ