IELTS Advanced

Khóa học Advanced được thiết kế chú trọng vào 2 kỹ năng Nói và Viết. Nhờ đó, học viên được phát triển tối đa khả năng sử dụng tiếng anh học thuật tại lớp với giáo viên bản ngữ.

Đối tượng học viên

Tổng thời lượng

Thời gian học

Sĩ số

Mục tiêu đầu ra

🕘 2.5 tháng   

IELTS 6.0

48 giờ

3 tiếng/ buổi

12 – 16 học viên/ lớp. 

IELTS 6.5+

💵 7.480.000 VND

Đối tượng học viên

IELTS 6.0

Tổng thời lượng

48 giờ

Thời gian học

3 tiếng/ buổi

Sĩ số

12 – 16 học viên/ lớp.

Mục tiêu đầu ra

IELTS 6.5+

🕘 2 tháng   

💵 7.480.000 VND

Ngoài ra, Mc IELTS cung cấp khoá học IELTS Advanced với phiên bản Premium dành cho các bạn học viên có nhu cầu ‘kèm’ thi cấp tốc:

TƯ VẤN TRỰC TIẾP

Lịch khai giảng Kiểm tra đầu vào FB Messenger Liên hệ