CHƯƠNG TRÌNH HỌC

PRE IELTS

Mc-Pre-4.0

Đầu Ra (4.0)

Khóa Pre IELTS (đầu vào IELTS 3.0-3.5) cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản vững chắc cho học viên IELTS về các kĩ năng Nói, Viết, Nghe và Đọc cần thiết chuẩn bị cho kì thi IELTS. Lớp học sẽ tập trung vào các điểm Phát âm, Ngữ pháp, Từ vựng và các kỹ năng làm bài cần thiết cho IELTS.

Chi tiết

FOUNDATION

Mc-Foundation-4.5

Đầu Ra (4.5)

Khóa học IELTS Foundation (đầu vào IELTS 4.0) chuẩn bị cho học viên các kĩ năng chính để tham gia kỳ thi IELTS. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết cho mục tiêu 5.0

Chi tiết

ELEMENTARY

Portrait of smiling nurse in hospital corridor

Đầu Ra (5.0)

Khóa học IELTS Elementary (đầu vào IELTS 4.5) chuẩn bị cho học viên các kĩ năng chính để tham gia kỳ thi IELTS. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết cho mục tiêu 5.0

Chi tiết

INTERMEDIATE

BEGINNER2

Đầu Ra (5.5)

Khóa học IELTS Intermediate (đầu vào IELTS 5.0) chuẩn bị cho học viên các kĩ năng chính để tham gia kỳ thi IELTS. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết cho mục tiêu 5.5.

Chi tiết

UPPER INTERMEDIATE

INTERMEDIATE

Đầu Ra (6.0)

Khóa học IELTS Upper Intermediate (đầu vào IELTS 5.5) chuẩn bị cho học viên các kĩ năng chính để tham gia kỳ thi IELTS. Học viên được hướng dẫn chi tiết về cấu trúc bài thi và được đào tạo chuyên sâu về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc Viết cho mục tiêu 6.0.

Chi tiết

ADVANCED

ADVANCED

Đầu Ra (6.5+)

Khóa học IELTS Advanced (mục tiêu IELTS 6.5+) tại Mc IELTS dành cho các bạn ở trình độ 6.0+ với nhu cầu tập trung cải thiện 02 kỹ năng khó hơn là Nói và Viết. Trong quá trình học, giáo viên sẽ giúp học viên các chiến thuật, cách thức làm bài cho từng dạng bài cụ thể để đạt điểm số cao trong bài thi. Khóa học này không chỉ giúp học viên cải thiện các kỹ năng một cách nhanh chóng mà còn nâng cao kiến thức cho kỳ thi IELTS, là cơ sở để đạt IELTS 6.5+.

Chi tiết

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Bạn cần tư vấn chương trình nào?

Trình độ IELTS hiện tại của bạn

Call Now